Spanning in de relatie “Heel gewoon” of “slechte gewoonte?”

Spanning in de relatie “Heel gewoon” of “slechte gewoonte?”

Spanningen en conflicten in de relatie?   Effectieve methode helpt snel!

Misschien ben je al zo gewend geraakt aan de spanningen in je relatie en binnen je gezin, dat je een goede struisvogelpolitiek ontwikkelt hebt. Een emotioneel schild en je doet gewoon alsof het er niet is. Zo wordt je uiteindelijk onverschillig, vermijdt elkaar enzo leef je eigenlijk steeds meer langs elkaar heen. Ieder bijt zich (stil of open) vast in eigen gelijk. Of je zoekt je troost bij één van je kinderen, waardoor je steeds dieper zakt. Wat kun je hier nu aan doen? 

Waarom conflict-stellen hulp zoeken

 “ Wij zijn al heel lang bij elkaar en hebben bewust gekozen voor kinderen, we zijn nog steeds gek op elkaar, maar die heftige explosies kosten ons teveel spanning en beschadigen onze relatie. We willen dit veranderen…óók voor de kinderen”.  “ Wij kunnen niet goed communiceren, mijn man is geen prater en hij kan dagen lang zwijgen en me negeren. Dat ben ik nu echt zat. Hoe kunnen we dit patroon doorbreken?” Dit zijn enkele van de vele hulpvragen van vechtparen en conflict-stellen. Want.... jullie zijn de enige niet. En veel stellen overwonnen in korte tijd hun conflictpatroon.

De schade van mentaal en fysiek geweld

Veiligheid en onthechting

Conflicten kunnen openlijk zijn of juist sluipend verlopen. Met een scheldpartij, een duw of een mep, of juist denigrerende opmerkingen waar mee het zelfbeeld van de ander beschadigd wordt, of elkaar dagen lang doodzwijgen alsof de ander niet bestaat. Welke strategie jullie ook ontwikkelt hebben, telkens geeft de volgende hete of koude oorlog weer hechting-schade. En uiteindelijk raak je steeds meer van elkaar verwijdert en wordt de weg terug steeds moeilijker. Het gevoel van veiligheid binnen de relatie en wederzijds vertrouwen worden zo ernstig ondermijnd. Je raakt emotioneel onthecht!  Laat je tijdig helpen om hier samen uit te komen!

Chronische stress en gezondheid

Een relatie-oorlog geeft veel spanning en je moet je continu oplettendheid zijn. Zo blijf je in de Adrenaline-stand hangen en kost bergen energie. Bij ieder signaal van gevaar, ga je al weer in de tegenaanval.En geef je elkaar hiervan de schuld. En zo herhaalt de conflict-cyclus van beschuldigen - aanvallen en is ieder signaal een oorlogsverklaring en shiet je al weer in de herhaling. Een Selffulfilling Prophecy waarvan je de uitkomst al weet! Wie wint deze keer de strijd? Maar uiteindelijk ben je allebei de grote verliezer! Dan vraagt het moed om je eigen aandeel te willen zien om de cirkel definitief te doorbreken. Veel stellen bewijzen dat het kan!

Chronische relatiespanningen geven vooral "Hechtingsschade" aan je relatie

“Gegarandeerd verbetering met bewezen Déescalatie-methode”. 

Al jaren help ik stellen met succes met de hoog oplopende strijd. Deze methode blijkt verrassend snel te werken en zeer effectief te zijn en veel stellen hebben al na 1 of enkele relatiesessies een snelle verbetering te pakken. De methode is eenvoudig en haalbaar door concrete gedragsveranderingen. Zo is de sfeer in korte tijd aanzienlijk verbetert en ontstaat de hoop om het samen te redden. De relatie wordt weer veilig en je leert communicatievaardigheden zodat alles open en eerlijk gezegd kan worden.

Is ruzie altijd negatief?

Hoe kun je verschillend naar ruzies in de relatie kijken? Ruzies… Dat zouden meer stellen moeten doen! Ik ben van mening dat strijd in een gezonde verhouding nu eenmaal op zijn tijd nodig is om jezelf te kunnen blijven binnen de relatie. Ik noem het  voldoende “Ik” om samen een “Wij” te kunnen vormen. Om je wensen op een constructiever manier uit te spreken zodat je echt gehoord wordt. Een conflict schept de ideale ruimte om op zijn tijd verschillen in behoeften te herijken en te fine-tunen. Maar doe dit dan wel op een goede manier!

De positieve kansen van een conflict

Soms komen vecht-paren er direct voor uit en vragen hulp voor de relatiespanningen en de uit de hand gelopen ruzies. Of paren vertellen pas later in de relatietherapie over hun escalatie-probleem. Zij schamen zich om het probleem te vertellen. Maar als zij eenmaal uit de kast gekomen zijn, dan kunnen we tenminste doelgericht aan de slag met deze conflictvermindering-methode.

Een conflict is een poging tot verbinding, alleen doe je dit nog niet op de juiste manier!

De déescalatie-methode

We gaan jullie conflictpatroon in kaart brengen en rigoureus aanpakken en beginnen bij de praktische afspraken over haalbare gedragsveranderingen. Ik bied jullie minder schadelijke en praktischer reactie-patronen zodat jullie niet meer zo Reactief (reactie op reactie) op elkaar hoeven reageren. Met deze methode kom je weer tot Rust en krijg je persoonlijke Ruimte om beter naar elkaar te luisteren. Ik leer jullie Reflexief reageren. Je leert om niet direct in de verdediging te gaan maar eerst de feedback van de ander ter harte nemen. Zo slaat de vlam minder snel in de pan. Dit verschil doet vaak al wonderen!

"Conflict is Contact".

Conflict is juist een teken van behoefte aan contact. Je maakt ruzie omdat de ander er toe doet. Immers anders zou de ander je Siberisch koud laten.

"Een conflict is een poging tot verbinding"

Iets raakt je en daar maak je je druk om en heeft altijd een goede reden. We onderzoeken welk belang in gevaar komt en wat de behoefte achter het conflict is. in de relatietherapie kan alles gezegd worden met wederzijds respect voor ieders gevoelens en behoeften. Wat wil je nu eigenlijk bereiken? En was zijn de goede bedoelingen achter de onhandige communicatie en de mislukte strijd? in de communicatietraining leer je duidelijke boodschappen geven en met respect naar elkaar luisteren. Zonder emotionele schade aan te richten en om een gezamenlijk doel te bereiken. We werken praktisch naar werkbare oplossingen toe.

De déescalatie-methode helpt jullie snel uit de negatieve cirkel

Leer ruzie zoeken op de juiste manier

Zo hebben “Die-hard vechtstellen” nogal eens het idee dat zij aan de ander “ toegeven”. De ruzies ontaarden dan in een gevaarlijke ego-strijd met alle “Hechting”-schade van dien. En bij het minste geringste schieten de oorlogsveren Zo vraag ik ruziënde paren na een heftige ruzie waar het meningsverschil nu eigenlijk over ging?… Dan kijken ze elkaar vragend aan en lachen… “ Weet jij nog waar het over ging?”. 

"Er is géén dader en géén slachtoffer"

Want de ruzies veroorzaken jullie samen. Dus leer ook je hand in eigen boezem steken voordat je de ander de schuld geeft. De aanpak vraagt dus wel volwassen handelen en discipline. En je bent zelf verantwoordelijk. Verbeter je relatie, investeer daar daar dan ook in. Ik help je dat op de juiste manier te doen. Want juist in jullie overtuiging dat je er “samen” voor gaat ligt de kracht om je Ego thuis te laten en de goede daden te verrichten om elkaar weer "terug" te vinden.

Geven en nemen

Door een compromis te vinden of ook eens wat over je kant te geven en aan de behoeften van de ander te te geven gewoon uit liefde “ Dit heb ik graag voor jou over, omdat ik van je hou”. Echt geven en daar hoef je niet direct iets voor terug te krijgen. Want met deze houding bouw je heus wel de Credits op bij je partner als je oprecht “Geeft”.  Dit is dus géén “toegeven”… Stop met dat Ego-gedoe! Dat scheelt al een hoop strijd. Maar voedt de liefde weer!

Inhoud- en Betrekkingsniveau.

Het Inhoud-niveau gaat over relatief onbelangrijke, triviale zaken. “ jij had toch beloofd dat jij dat zou doen, waarom heb je dat nu al weer niet gedaan”. Het betrekkingsniveau gaat over je onderlinge band op een dieper Hechting-niveau en over je relatie-definitie ( wat denken wij over elkaar)… “ Wat ben jij toch een onbetrouwbare vent zeg!” ‘Ik kan ook niets aan jou overlaten”. Een oorlogsverklaring die de Ego-kwestie direct aanwakkert. “ Dat laat ik me door jou niet zeggen” ontvlamt dan al weer in een volgende explosieve en uitputtende aanvalsronde.

Het gaat om de diepere lagen in je hechting-relatie

Een zich herhalend conflict gaat vaak over het verdedigen van essentiële vaak dieper liggende behoeften en verlangens in de Hechting-sfeer.“ Jij begrijpt mij niet”. “ ik voel met niet gezien en niet gewaardeerd”. Ik voel me zo alleen in deze relatie”. Relatiespanningen en ruzies gaan over nog niet opgeloste issues die er echt toe doen, máár niet gehoord worden. Maar omdat stellen niet verder komen dan hun voorspelbare ruzierondje, terwijl er niet gesproken wordt over de diepere behoeften in de relatie. Dit is wat in de relatiecursus zeker aan de orde komt zodra jullie al wat beter in staat zijn om de déescalatie-technieken goed te hanteren en de ruzies effectief te stoppen.

Leer de juiste piketpaaltjes slaan en de witte vlaggetjes plaatsen

Goed ruzie zoeken is de kunst om verschillen in behoeften te overbruggen samen op te lossen. Dit vraagt duidelijk je punt zetten, leren luisteren en onderhandelen. Zodat je toe nieuwe en duidelijke afspraken en spelregels komt waar je je beiden aan committeert. Hierin voorziet het déescalatie-programma met praktische instructies. En ik begeleid jullie daar goed in!

Het grootste goed van een gezonde relatie is jezelf te kunnen zijn bij de ander

Denk je dat er iets anders met je partner aan de hand is?

Lees dan zeker verder op deze site over Autisme en over Narcistische  of Borderline- persoonlijkheidsstoornissen of ADHD. Of lees meer op de blogs bijvoorbeeld over je keuze voor je relatie of afscheid nemen.Want je hebt altijd een keuze. 

Wil je eerst een Individueel consult?

Ik kan met je meedenken. Vaak blijkt het gedrag van je partner heel goed verklaarbaar te zijn uit diens voorgeschiedenis. Dat is geen excuus maar geeft meer begrip. Zo ontstaat ruimte voor verandering bij jullie allebei. Hier besteden we daar ook aandacht aan en vraagt soms ook de wonden uit het verleden te helpen genezen. 

Alsnog relatietherapie

Als het even lukt dan help ik je hoe alsnog je partner te betrekken en tot een gezamenlijke relatietherapie te komen. Ik heb géén vooroordeel en ben er voor jullie allebei. Ik hou van directheid en echtheid in ons contact en mijdt geen spanningen of conflicten maar bespreek deze transparant. Maar ik help deze in een veilige gesprekssfeer heel anders op te lossen. Zo breng ik jullie naar de gewenste oplossingen waardoor de relatie weer ontspannen en veilig wordt. 

Vraag tijdig hulp bij terugkerende relatieconflicten!

Twijfel niet en neem tijdig contact op en krijg vrijblijvend advies

Ja ik wil graag vrijblijvend overleg
Spanning in de relatie “Heel gewoon” of “slechte gewoonte?” Effectieve methode om je ruzies en conflicten te stoppen.