Borderline

Borderline ontstaat door een combinatie van aangeboren factoren en beschadigende opvoedings- en milieufactoren. We zien vaak een geschiedenis van: affectieve verwaarlozing in de (vroege) jeugd geestelijke en/of lichamelijke mishandeling seksueel misbruik (komt vaak voor in combinatie met eetstoornissen)

Wat is Borderline?

 • Je hebt last van grillig instabiele stemmingen die zich van binnen aan je opdringen; van een overvrolijke stemming tot aan diepgevoelde eenzaamheid, depressiviteit en/of razernij. En deze emoties staan vaak niet in verhouding tot de situatie. Als deze vaak en heftig geuit worden kunnen relaties ernstig ontwrichten tot aan huiselijk geweld toe. 
 • Je hebt een negatief zelfbeeld en defensieve houding naar de buitenwereld, dat maakt dat je je leven in 'oorlog' leeft, zowel in jezelf als met de buitenwereld.
 • Je bent instabiel in school en werk, vrijetijdsbesteding en vriendschappen, doordat je bij een klein conflict of incident al afhaakt.
 • Zo verlies je mensen en mislukken dingen in je leven. En zo ontwikkel je een slecht beeld van jezelf en kun je je boosheid en woede op jezelf of op anderen richten. En zo zien we veel mensen met Boderline die zichzelf pijn willen doen en zichzelf verwonden of dood willen en soms ook zelfmoordpogingen ondernemen. Of mensen die zichzelf uithongeren en te dik vinden (anorexia nervosa), maar dan weer vreetbuien krijgen en gaan 'binge eaten'.
 • Borderline kan ook gepaard gaan met middelenmisbruik of seksueel overschrijdend gedrag tot aan herhaling van psychische en lichamelijke mishandeling en incest van de eigen kinderen en seksueel misbruik. Als er tijdig hulp in wordt geroepen, hoeft het helemaal niet zo ver te komen. Veel mensen met Borderline maken verstandige keuzen en doen het echt beter naar hun partner en kinderen dan zij zelf hebben moeten ondergaan.

Hoe ziet de behandeling van Borderline er uit?

 • we gaan eerst op symptoomniveau de klachten waar je zelf en samen last van hebt praktisch aanpakken, zodat het weer draaglijk is en je voldoende kunt functioneren.
 • Zo inventariseren we emotionele ontregelingen en de onderliggende stressfactoren en triggers. Dit kunnen zintuiglijke prikkels/situaties (nare associaties) en reacties van anderen zijn.
 • We onderzoeken patronen die je oude en ongezonde overlevingsmechanismen snel in werking stellen.
 • We zoeken naar mogelijkheden tot een gezondere levensstijl in slapen, eten, rust en verslavingsgevoeligheid.
 • Je leert beter om te gaan met je emoties.
 • Ik help je om te gaan met moeilijke momenten. Zo maken we naar  jouw wens een EHBO-kit als je neigt om jezelf te verwonden en als je zelfmoordgedachten hebt. Bijvoorbeeld door ontspanningstechnieken of prettige bezigheden.
 • We kijken hoe jij met anderen omgaat en waar jouw aanpak te verbeteren valt (sociale vaardigheden).
 • Hoe je omgaat met vriendschappen en hoe je omgaat met intimiteit en seksualiteit in relaties.
 • Zodra jouw/jullie situatie stabieler is gaan we uitgebreid aandacht besteden aan de oorzaken: hoe jij geleerd hebt om te overleven, maar ook hoe je steun hebt gekregen en wie belangrijk voor jou zijn (geweest) om te overleven. En wat je kwaliteiten zijn die je al ontwikkeld hebt. Dit geeft jou en je partner vaak meer begrip voor je reacties en geeft weer een positievere kijk op je toekomst, omdat je belangrijke inzichten en praktische oplossingen aangereikt krijgt. (zie ook onder Schematherapie)
 • We sluiten af met terugvalpreventie. Wat heb jij en wat hebben jullie samen geleerd om tegenslag soepel op te vangen.
 • Ik kan jullie vangnet zijn door na een paar maanden of half jaar weer even een boostersessie met jullie te plannen. Dit wordt vaak als zeer steunend en veilig ervaren.


praktijk Perspectief-Zoetermeer bied psychologische hulp, systeemtherapie, relatietherapie en gezinstherapie in wijk Rokkeveen te Zoetermeer

heb je vragen over omgaan met Borderline voor jezelf, je partner of overweeg je relatietherapie?

Bel me en ik kan je direct zeggen wat ik voor jou / jullie kan doen.

Behandeling van Borderline met goede behandelmogelijkheden
(Relatie-)Therapie voor Borderline geeft goede behandelperspectieven