Trauma / PTSS

Wanneer ontwikkel je een Post Traumatisch Stress Syndroom?

 • je bent op je werk of in je privéleven plots geconfronteerd met een levensbedreigende situatie ( overval, inbraak, ernstig ongeval, beangstigende ziekenhuiservaring enz) of als je slacthtoffer wordt van ernstige overschrijding van je persoonlijke integriteit ( aanranding, verkrachting gedwongen worden in handelingen die je niet wilt, bij dwang in een relatie enz.) 
 • als professional ( politie, ambulancepersoneel, brandweer) kun je ( een opstapeling van) trauma's opdoen en ontregelt raken in je functioneren op je werk en privé
 • door deze traumatische ervaring ben je emotioneel extreem uit balans
 • je reageert met spanningsklachten en je voelt je hierdoor belemmert in je dagelijks functioneren

Veel voorkomende stressreacties

We spreken allereerst van een Posttraumatische Stressreactie. Deze klachten kunnen van voorbijgaande aard zijn en gaan met een goede begeleiding gericht op herstel van je dagelijks leven en aandacht voor je emoties mogelijk in een paar weken tijd weer over. 

 • verhoogde spanning, nervositeit, concentratieproblemen, prikkelbaarheid, schrikreacties en verhoogde waakzaamheid, slaapstoornissen, nachtmerries over het trauma, en flashbacks. 
 • dit zijn beelden die zich aan je opdringen alsof de gebeurtenis opnieuw plaats vindt
 • je doet (vaak ongemerkt) pogingen om deze herinneringen en vergelijkbare situaties te vermijden
 • lichamelijke stressreacties als buikpijn en misselijkheid en verminderde eetlust, hartkloppingen, hyperventilatie-aanvallen
 • je kunt ook verslaving ontwikkelen om de spanning te onderdrukken of juist jezelf nog verder in de problemen brengen als je snel agressief reageert, terwijl dit gedrag niet bij je gebruikelijke levensstijl past

Maar als je klachten langer dan 2 weken aanhouden, dan heb je mogelijk een PTSS
 

Hoe word je geholpen?

 • streven is binnen 24uur ambulante opvang
 • allereerst word je door de ergste crisis heen geholpen
 • je komt alleen maar als het kan samen met je partner (doen we in goed overleg)
 • je wordt geholpen met de eerste klachten zoals herstel van je slaappatroon en gezonde dagelijkse activiteiten die de stress verminderen
 • en maatregelen die je gevoel van veiligheid weer herstelt
 • alles gericht op herstel van je levensritme en van je emotionele balans

Hulp direct na het trauma

 • je wordt met voorrang geholpen als het enigszins kan binnen 24 uur, eventueel s'avonds en in het weekend
 • je komt zo mogelijk direct met een belangrijke vertrouwenspersoon (je partner) uit je eigen netwerk voor steun
 • ik inventariseer je klachten en kom direct met passende interventies, gericht op herstel van je dagelijks functioneren
 • zoals zorg voor voldoende rust en ontspannende activiteit, structuur en afleiding
 • je krijgt voorlichting over wat normale reacties zijn, hoe een levenscrisis werkt en we komen tot instructies, hoe je het best met je stressreacties om kunt gaan
 • we maken een noodplan voor de komende 24 uur en de komende dagen
 • je wordt geholpen om je ervaringen verder te verwerken

De behandeling van PTSS

 Ik behandel volgens de BEPP methode (Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS). Deze behandeling is in 1980 ontwikkelt voor de Nederlandse politie, door Dr.Gersons evidence based met een hoog succespercentage en is een evidence based behandeling

Wat is het verschil met EMDR behandeling?

Ook EMDR is inmiddels bewezen effectief.  Echter de BEPP-behandeling richt zich op een dieper bewust proces van psychodynamische verwerking. Hierdoor vermindert niet alleen de emotionele lijdensdruk, maar grijpt deze behandeling dieper in op de existentiële verwerking en betekenisgeving van het trauma. Zo krijgt het trauma opnieuw betekenis en wordt met aandacht geïntegreerd in je persoonlijke levensgeschiedenis. BEPP is een effectief bewezen procesbehandeling met als uitkomst een nieuw en realistisch toekomstperspectief waarin men “ wijzer” verder kan.

De BEPP-behandeling bestaat uit

 • psychoëducatie ( verklaringsmodel over de logica van de symptomen, hoe onze hersenen reageren, gebruikelijke copingmechanismen. Uitleg over de instandhoudende cirkel van vermijding. Motiverende uitleg over de behandelaanpak, zodat deze voorspelbaar verloopt.  En deze maximale controle houdt over het behandelproces. Waardoor maximale hoop, vertrouwen en veiligheid en grip ontstaat bij de cliënt, tijdens het behandelproces.
 • betrokkenheid bij en aanwezigheid van de partner of belangrijke steunfiguur bij de behandeling.
 • imaginaire Exposure (IE). Dit zijn verwerkingssessies waarin gestart wordt met een ontspanningsoefening ( techniek van Jacobsen met aanspannen en ontspannen. Dit geeft grip op eigen lichaam).
 • tijdens de IE worden beelden van het trauma actief opgeroepen en wordt nadrukkelijk stil gestaan bij zg. “Hotspots” . dit zijn evidente momenten van de traumatische ervaring die geladen zijn met emoties. Het streven is catharsis waarin vaak verdriet of woede los komt. Dit is precies het verwerkende element van de behandeling. Per sessie wordt telkens een hotspot verwerkt.
 • hierbij maken we gebruik van Memorabilia. Dit zijn voorwerpen met symbolische betekenis aan het trauma en hebben tot doel makkelijker naar de emoties te kunnen gaan en weer houvast en troost te vinden
 • zo worden in een aantal sessies de belangrijkste sleutelervaringen verwerkt. Dit uit zich dan in ontspanning en innerlijke kalmte en berusting
 • In de lopende brief schrijft de cliënt de persoonlijke ervaringen als deel van de cognitieve verdieping en existentiële betekenisgeving. De cliënt wordt geholpen een nieuw en gedifferentieerd zelfbeeld en realistisch wereldbeeld te vormen
 • de brief schrijven naar een dader, overheidsinstantie enz om zo woede te kanaliseren en te verwerken
 • afscheidsritueel samen met betrokken partner of belangrijke ander. Om het trauma achter te laten en om verder te kunnen gaan
 • Afronding van je behandeling met een back-up mogelijkheid wanneer je nog eens overleg wil


meer weten over trauma en ptss-behandeling?

Ik geef je graag advies

Neem tijdig contact op bij klachten na trauma- ptss klachten
laat je tijdig behandelen na een trauma en ptss-klachten.