Autisme

Autisme

Heb ik of heeft mijn partner Autisme?

Soms gaan er jaren overheen voordat je jouw twijfel uitspreekt en hulp zoekt. Maar de diagnose kan ook een opluchting zijn, voor jou én voor je partner! De kennis over Autisme geeft vaak een nieuwe opening om je relatie te verbeteren. Daarom help ik jullie graag om elkaar beter te begrijpen en oplossingen te vinden voor de problemen door Autisme die jullie relatie in de weg staan en wat wél mogelijk is. Wil je eerst een persoonlijk gesprek omdat je eerst jouw twijfel over de relatie wil bespreken? Lees verder op "Autistische partner! Blijven of weggaan?

Wat is Autisme?

Autisme is een aangeboren stoornis van de informatieverwerking in de hersenen en geeft beperkingen in de sociale interactie (elkaar begrijpen) en de emotionele wederkerigheid (intimiteit). Dit kan problemen geven in de sociale omgang met je collega's en in je privéleven met je partner en kinderen. De typerende kenmerken van Autisme Spectrum Stoornis (ASS) bij volwassenen zijn:

 • sociale interactie.  relatief grotere behoefte om alleen te zijn. Moeite met het maken van oogcontact en (onverwachte) lichamelijke nabijheid en aanraking. Het inlevingsvermogen is bemoeilijkt door problemen bij het maken van de juiste sociale inschatting over het gedrag van de ander om diens emoties en bedoelingen juist te interpreteren en daarop een passende reactie te geven.
 • communicatie en (lichaams-)taal.  Het is moeilijker om gezichtsuitdrukkingen en abstract en symbolisch taalgebruik juist te interpreteren. Daardoor is het begrijpen van de juiste sociale en emotionele betekenis bemoeilijkt en ingewikkelder bij het geven van een passende reactie reactie die bij de sociale context past 
 • herhalende cq.stereotiepe interesses en gedrag. Opvallend taalgebruik en repeterende motorische bewegingen en tics en herhalende gedragspatronen. Helemaal opgaan in een bepaalde activiteit, en door de gehechtheid aan routines lukt het schakelen niet goed en zo kun je (te) heftig reageren als je hier plots van afgebracht wordt. Je kunt ook last hebben dwangmatig denken ( komt best vaak voor) en ordeningsdrang. Of je hebt juist last van het geheel niet overzien en chaos en stuurloosheid. Dit kan veel machteloosheid geven. Want je wilt het zo graag goed doen, maar dat lukt helaas telkens niet.

De stille lijdensdruk

 • De meeste mensen met autisme, weten vaak heel goed dat zij "anders" zijn en ook wat niet " normaal bevonden" wordt. Zij zijn dan geneigd zich uit onzekerheid stil te houden,  of zichzelf juist te overschreeuwen en hyper-actief te zijn (ADHD-kenmerken). Soms ook om weg te komen uit onderliggende somberheid. Want iedere dag kan veel stress betekenen om te leven met Autisme. Als je dan thuis komt van je werk ben je geestelijk bekaf en zou je eigenlijk even op een rustige plek bij willen komen, maar als je een jong gezin hebt is daar vaak niet veel begrip en ruimte voor. Je wil graag helpen, maar je voelt je telkens tekortschieten.  

De positieve kwaliteiten bij autisme

Het goede nieuws is dat mensen met autisme ook bijzondere kwaliteiten en soms ook uitzonderlijke gaven hebben, waardoor zij in de werksituatie zeer gewaardeerd worden, maar ik hoor ook regelmatig dat zij zich niet gezien voelen in hun kwaliteiten. Het analytisch vermogen, fanatiek ergens induiken om problemen te doorgronden en met creatieve "out of the box" lossingen te komen. Zo spreek ik vaak hoger opgeleide mannen en vrouwen werkend in exacte vakken als in de IT , als accountant, archivaris, wiskundige, natuurkundige, of bioloog. Zij zijn succesvol en floreren optimaal in een "sociaal gedoceerde" en autonome baan. Verder ken ik geen eerlijker en betrouwbaarder mens dan met autisme! Recht voor zijn raap maar goudeerlijk, loyaal en afspraak is afspraak. Kortom fijne mensen met oprechte bedoelingen. Mits je ook de moeite neemt om hen beter te leren kennen!

Lees meer op de site van de NVA. Echt de moeite om hier meer informatie van te halen.

Autisme, relatie en gezinsstress

Een relatie bestaat uit wederkerige emotionele verbinding, intieme communicatie, sociale interactie met gevoel van geborgenheid.  Hoe kun je hier als partner met Autisme in Godsnaam allemaal aan voldoen? Vaak zie ik liefdevolle stellen, met tegelijk veel stil verdriet over de eenzaamheid en het gebrek aan natuurlijke intimiteit. En machteloosheid bij de partner met Autisme omdat deze nooit aan al deze wensen kan voldoen. En de behoefte aan structuur ( het over-gestructureerde en dwangmatige of juist het super chaotische type), Het klemt en geeft veel spanningen en angst in de relatie en het gezin door de heftige reacties als afgeweken wordt van het "normale" patroon of de partner heeft het gevoel " er alleen voor te staan". Hoe frustrerend kan een relatie dan zijn! Hoe kun je dan elkaar dan alsnog beter begrijpen? Wil je meer weten over relatietherapie en Autisme? lees dan verder op relatie & autisme.

Autisme en werk

Mensen met autisme weten dat zij anders zijn en zij worstelen vaak met aansluiting bij collega's en kunnen zich ook buitengesloten en eenzaam voelen op de werkplek. En regelmatig hoor ik ook dat zij niet voor vol aangezien worden en ondergewaardeerd worden in hun capaciteiten. Het risico is ook bij mensen met autisme dat zij zeer gedreven zijn om hun taak (meer dan) goed af te ronden, maar zij komen in de knoop door moeilijk grenzen te stellen en verzuipen stilletjes in teveel werk. Verder door een detaillistische benadering komen zij in tijdsnood en werken zij s'avonds thuis over om de klus alsnog te klaren. Dan is het schakelen tussen werk en relatie en gezin, ook nog vaak een stressvolle bezigheid met veel tijdsdruk. En dan kun je het gevoel hebben dat je op verschillende levensdomeinen tekort schiet. Dit is op de langere termijn een groot risico om overspannen /burn out te raken.

Mensen met Autisme worden vaak sociaal overschat en in het werk overbelast

Hoe word je geholpen?

Je mag alleen komen maar ook graag zo nu en dan met je partner. Dit schept namelijk meer begrip en geeft beter kansen tot wederzijds begrip.

 • ik geef je informatie over aspecten van Autisme waar je tegenaan loopt en hoe je hier beter om kan gaan
 • ik help frustraties duidelijker uit te spreken en te vragen wat je van je partner wil
 • wat jouw sterke kwaliteiten zijn en wat je waardeert in jullie relatie 
 • hoe kun je een positieve connectie kunt maken
 • ik help je met werkgerelateerde vragen zoals hoe je beter met je werkbelasting om kunt gaan om voldoende energie en aandacht voor thuis over te houden
 • concrete taal en duidelijke boodschappen geven en leren vragen wat je nodig hebt 
 • maak afspraken over het reguleren (doseren) van afstand en nabijheid en persoonlijke ruimte (letterlijk en figuurlijk) 
 • bij gebrek aan intimiteit worden jullie geholpen in wat er wél mogelijk is en hoe je tot een bevredigender intimiteit en seksuele relatie kunt komen
 • een praktische en pragmatische taakverdeling rond huishoudelijke taken en bij de zorg en begeleiding van jullie kinderen
 • ik help je met werkgerelateerde vragen zoals hoe je beter met je werkbelasting om kunt gaan om voldoende energie en aandacht voor thuis over te hou


Lees verder over Relatietherapie bij Autisme/ Asperger/ PDD-NOS

Heb je vragen over Autisme/ Asperger?

Ik geef je graag vrijblijvend advies

Ja ik wil graag overleg!