Relatie en gezinstherapie voor 2e (3e) ronde stellen met nieuw samengesteld gezin

Relatie en gezinstherapie voor 2e (3e) ronde stellen met nieuw samengesteld gezin

Waarom de combinatie van relatie- en gezinstherapie bij nieuw samengestelde gezinnen?

Nieuw samengestelde gezinnen zijn door hun geschiedenis altijd complex. Als nieuwe partners heb je dan ook heel wat hobbels te nemen, voordat je een stabiele relatie kunt ontwikkelen en ieder kind ook weer redelijk in balans is, me  de wisselingen in de verschillende woonadressen, leefomstandigheden en verschillen opvoed-culturen. Dan is er nog de ex-partner die zeer ontwrichtend kan werken voor jullie nieuwe relatie. Hierdoor kunnen de kinderen in loyaliteitsconflict komen en symptoomgedrag en gedragsproblemen ontwikkelen. En hierdoor kun je weer samen meningsverschillen krijgen over de opvoeding. 

De valkuilen van een nieuwe relatie bij het vormen van een nieuw gezin

Dagelijks hoor ik de verhalen over de spanningsbronnen die pas na de ( vaak heftig ervaren) verliefdheid-fase ten volle zichtbaar worden. lees over de veel voorkomende externe factoren die een nieuwe relatie ernstig in gevaar kunnen brengen. 

De start van je relatie door een affaire

Je bent ongelooflijk verliefd en leeft lange tijd in 2 werelden. Tot je partner het bij toeval ontdekt! Je relatie knalt en alles komt op scherp te staan. Je probeert eerst nog relatietherapie of je huwelijk knalt direct en mondt misschien uit in een (vecht-)scheiding. De kinderen zijn verward en raken in verwarring over de loyaliteit naar beide ouders of kiezen voor de ene ouder en wijzen de andere ouder af.  Het gemis van de kinderen is vaak heel pijnlijk. De familie reageert heftig en je verliest dierbare vrienden die voor je ex kiezen. De affaire waarop jullie relatie begon kan later  een voedingsbodem zijn tot verlatingsangst. Immers wat je zelf gedaan hebt kan zich bij je partner net zo goed herhalen.

Reacties van familie en vrienden

Er kunnen soms heftige en afwijzende reacties komen van (schoon)-families of in de vriendenkring en kerkgemeenschap. Extra teleurstellingen. En moet je dwars tegen de stroom in knokken om deze relatie opnieuw op te kunnen bouwen, samen met anderen. " Liefde tegen de klippen op". Graag vertel ik meer uit mijn ervaring met nieuwe stellen en de problemen met de kinderen uit de vorige relaties.

Het schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel kan knagen over als jij worstelt met de retorische vraag of “ jij dit allemaal veroorzaakt hebt en hoe de kinderen hiervan de dupe zijn geworden”. En ondanks de geruststelling van anderen blijft deze gedachte je achtervolgen. Dit is een existentieel schuldgevoel dat dieper zit en wat extra aandacht vraagt om je hiervan te bevrijden, zodat er gezonde ruimte ontstaat om te rouwen over het verlies. Hoeveel pijn kun je als mens hebben!

Alsnog een vechtscheiding door later ontdekt bedrog

Je gaat scheiden en kort daarna loop jij tegen een nieuwe partner aan. in de scheidingsfase ontdekt je ex dat jij al een ander hebt. Zij is woest en zet zich vast in haar idee dat jij al vreemd bent gegaan voordat je over scheiding begon. In haar woede informeert zij de hele familie en vriendenkring en jij hebt je handen vol om uit te leggen hoe het is gegaan, maar het kwaad is al geschiedt.

Het financieel debacle

Je loopt tegen een getrouwde man aan met kinderen en hij wordt door haar financieel uitgekleed. Of zij ontkent de scheiding en als zijn zoontje ziek is dan belt zijn ex vrouw om voor zijn kind te zorgen. En uit angst dat zij hem zijn kinderen ontzegt moet hij langs gaan. Na jaren is de scheiding nog niet geregeld en woont zij nog steeds in het oorspronkelijke huis alsof er niets verandert is, maar jouw vriend moet voor alle kosten ophoesten, waardoor jullie niet op vakantie kunnen of zelf geen huis kunnen kopen. Dit geeft vaak veel relatiespanning en vragen nieuwe stellen relatietherapie en vinden we meestal acceptabele oplossingen.

Nieuw samengesteld gezin in verschillende levensfasen

Opnieuw een relatie aangaan wordt meestal steeds moeilijker naarmate je in volgende levensfasen bent. jij hebt nog jonge kinderen terwijl je partner al oudere kinderen heeft. Alles loopt door elkaar. Probeer daar dan maar eens een harmonieus gezinsverband van te maken! Alleen vanuit een sterke geloof in elkaar en in de ware liefde kun je zo'n familieverband overleven. Het dwingt dan ook telkens weer veel respect bij mij af voor de grote inzet waarmee nieuwe stellen bereid zijn om zoveel in hun relatie en elkaars kinderen te investeren. En dankzij de kracht van deze ongekend sterke liefde, overwinnen zij toch de grootste hobbels. En vormen zij uiteindelijk een " realistische" liefde.

Verschil in kinderwens

Je bent 15 jaar jonger en je wilt na 5 jr  liefdevolle relatie nu graag een kindje, maar je partner wil dit niet omdat hij al 3 kinderen heeft uit zijn eerdere huwelijk. Dit wordt voor jou een breekpunt en gezin je leeftijd kun je ook niet te lang meer wachten. Ik heb verschillende stellen mogen helpen met deze ingewikkelde behoefte-verschillen. Dit zijn emotionele gesprekken, maar zij zijn er goed uitgekomen.

Acceptatieproblemen van de kinderen

Je hebt echt de liefde van je leven gevonden en jullie zijn gek op elkaar, maar je partner vindt dat jij je kind teveel beschermd en teveel "Pampert". Hebben jullie dan gewoon een andere opvoedstijl, of zit je toch diep van binnen met een schuldgevoel over de scheiding en wil je iets compenseren? Jij denkt een goede band opgebouwd te hebben met de kinderen van je nieuwe partner, maar in de puberteit komt hier om onverklaarbare redenen een kentering in en één van zijn kinderen wijst je na jaren trouwe dienst plots af. Er ontstaan ruzies waarbij je partner uit loyaliteit het voor zijn kind opneemt waardoor jij je gediskwalificeerd voelt. Dit kan dan een splijtzwam worden in jullie relatie. Zo zit je beiden met veel verdriet en machteloosheid, maar zijn kind houdt rücksichtslos vol " Waar bemoei jij je mee, je bent mijn moeder niet". Vaak zit er dan nog een loyaliteit-spagaat onder naar haar biologische moeder die deze omslag verklaart. Dan help ik ouders en kinderen om een realistische en minder schadelijke vorm van loyaliteit te ontwikkelen.(zie systeemtherapie over coalities in triaden)

Ex-partner met een persoonlijkheidsstoornis

Je hebt een verslaafde ex-partner (verwaarlozing in de zorg) of een ex met een borderline (grillige emotionele schommelingen en aantrekken en afstoten) of met een narcistische persoonlijkheidsstoornis (dominant, zeer bepalend en overheersend) en dit heeft negatieve gevolgen voor het welzijn van de kinderen. En een kind ontwikkelt psychische klachten en/ of gedragsproblemen. Je moet ze toch telkens weer naar je ex brengen terwijl de kleinste zich aan je vastklampt. Hoe verscheurd kun je je dan voelen!

Geloof en kerkgemeenschap

Je bent in je jeugd getrouwd voor God en hebt trouw beloofd aan je partner en aan je kerkgemeenschap. Je verbreekt de relatie, maar op scheiden ligt een taboe. Of je partner vindt een ander en komt met haar kinderen gewoon in jouw kerk. Jij bent gehecht aan je eigen kerk en hebt een hechte band met je kerngoten. Wat moet je nu doen?  Of je bent in een nieuwe levensfase gekomen en loopt tegen een geheel andere partner aan die niet gelovig is en jij bent ook toe aan een ommezwaai in je relatie én in je geloof. Je kinderen worden door je ex-partner consequent gelovig opgevoed, terwijl jij de "ongelovige-spelbreker" bent en de kinderen daar toch subtiele afwijzing over meekrijgen. Jij worstelt met schuld en schaamte en dit remt je om te kunnen genieten van je nieuwe liefde.


Leer hoe je nieuwe relatie te beschermen tegen de "bruidsschatten" afkomstig uit je eerdere relaties.

Hoe help ik jullie?

Vaak is eerst relatietherapie nodig, omdat de nieuwe relatie al ernstig in gevaar is gekomen. Daarin leren wij elkaar goed kennen en Ik help jullie de relatie eerst weer veilig te stellen  door de “ gelederen te sluiten” en de juiste beschermingsmaatregelen te nemen. Zodat je met volle overtuiging en met een “ recht rug” de problemen samen op lost. Door een mentaal schild te ontwikkelen tegen alle negatieve invloeden van buitenaf, zodat niemand nog jullie relatie kan ontwrichten.

De veel voorkomende Thema’s die we actief behandelen zijn:

Rouwen over de scheiding

Je hebt toch samen een lange geschiedenis met je ex gehad, samen de kinderen gekregen en opgevoed en zo blijft er een hechte geschiedkundige band. Je voelt je verscheurd terwijl je blij moet zijn over je nieuwe relatie. Dit nostalgisch verlangen verklaart dan ook gemakkelijk het fenomeen van "vrijen met je ex" omdat het zo vertrouwd is en zij elkaar nog niet goed kunnen loslaten. De ene week draait je hele leven om je kinderen en de andere week mis je ze zo intens waardoor je niet kunt genieten van al het goede wat je inmiddel hebt opgebouwd met je nieuwe partner.

Psychotrauma’s uit oude relaties

Regelmatig maak ik mee dat er een verborgen hechting-thema opvlamt in de nieuwe partnerrelatie, die te maken heeft met oude wonden. Die tot uitdrukking komt in een vertrouwenskwestie, of problemen in de intimiteit. Als we ieders voorgeschiedenis met ex-en doorspreken dan zien we nogal eens verborgen psychotrauma’s (machtsmisbruik, manipulatie en seksuele dwang) die men door de therapie bewust wordt en waardoor jij en je partner je reactie ineens beter kunnen begrijpen.

Opbouwen van vertrouwen en intimiteit

Je bent mogelijk tot over je oren verliefd geraakt en overtuigd dat je nu een betere partnerkeuze maakt. toch heeft ieder van jullie zijn/ haar bagage. Na de eerste verliefdheid-fase kan het ineens toch grote inspanning vragen om je eigen angsten en onzekerheden te overwinnen, je kwetsbaar op te stellen en je hart opnieuw voor iemand op te stellen. Ik noem dit wel eens " De bruidsschat" die ieder in de nieuwe relatie inbrengt. Er kunnen oude verborgen hechting-thema’s zijn die jij of je partner opgedaan hebben in de jeugd en het gezin van herkomst en die zich herhaalt hebben in een vorige relatie. Het is dan ook vaak een enorme opluchting als ik de verbanden uitleg. En deze nieuwe inzichten geven ruimte voor wederzijds begrip en geduld en vermindert de angst en onzekerheid over de relatie en maakt deze opnieuw veilig. Iedere relatie is "altijd" anders. En je moet toch weer van voor af aan beginnen en een opnieuw een veilige basis in jullie hechting opbouwen. Ik begeleid jullie om een nieuwe vorm van vertrouwen en intimiteit te ontwikkelingen die recht doet aan jullie nieuwe relatie!

Overbruggen van verschillen

Juist omdat je ouder en wijzer bent en meer levenservaring hebt, weet je beter wat je wil. En ben je ook veel beter in staat om onder woorden te brengen wat je belangrijk vindt in de relatie en voor de kinderen. Maar dit maakt de discussie natuurlijk ook scherper. Maar per slot van rekening ga je bewuster dan ooit voor "kwaliteit" van deze nieuwe relatie. Als je dan tegen onoplosbare issues aanloopt, dan is het verstandig om een relatietherapeut in te schakelen. Deze kan ieders wensen en grenzen verhelderen en helpen een prettige relatievorm te ontwikkelen. Meestal lukt het dan wél om de relatie vlot te trekken, maar ook het nieuw samengesteld gezin weer goed op de juiste koers te brengen.

Relatie en gezinstherapie

Als we elkaar door relatietherapie beter hebben leren kennen, dan kunnen we ook de problemen met de kinderen goed in kaart brengen en kan ik vast ook zinvolle opvoed-adviezen meegeven, zodat je optimaal samenwerkt als nieuw ouder-team. Als de kinderen nog worstelen met zaken uit de scheiding en problemen met aanvaarding van de nieuwe relatie van hun ouders, dan kunnen we deze issues in een gezinsgesprek bespreekbaar maken. De kinderen krijgen een stem en kunnen alles uitspreken en erkenning krijgen voor hun problemen. Maar we vragen ook hun hulp om de problemen met elkaar alsnog op te lossen. Het is ook mogelijk dat ik een kind individueel help met persoonlijke problemen.

Overleg?

Iedere nieuwe relatie heeft zijn unieke achtergrond. In relatietherapie en gezinstherapie helpen elkaar beter te begrijpen en overbodige frustraties om te buigen naar de beste samenwerking. In het belang van je relatie en dat van jullie kinderen!

Wil je overleg over je nieuwe relatie en samengesteld gezin?

Ik denk graag met je mee en geef je alvast wat handige tips.

Ja ik wil graag overleg
Relatie en gezinstherapie.