Privacy statement

 

Perspectief Zoetermeer, praktijk voor individuele, relatie en gezinstherapie, gevestigd Röntgenlaan 9, 2719 DX Zoetermeer, Kamer van Koophandel nummer: 27351313 onder bovenstaande firmanaam.

Perspectief Zoetermeer steunt ten volle het belang van de nieuwe wet AVG ( Algemen Wet Gegevensbescherming 25 mei 2018) In de huidige maatschappelijke en automatiserings ontwikkelingen willen we veilig zijn tegen misbruik door derden. Hier kunnen we met elkaar een bijdrage in leveren. Het is dan ook een een bemoedigend begin om juridische maatregelen te ontwikkelen die misbruik van gegegevens concreter strafbaar maakt. Perspectief spant zich dan ook zonder voorbehoud en met overtuiging in om binnen de beschikbare interne mogelijkheden deze wet zo goed als mogelijk uit te voeren.

 

Uitleg over de bescherming van uw privacygegevens.

Hier volgt een uitleg in volgorde van proces van aanmelding tot beëindiging van ons contact. En heeft betrekking op de verwerking, opslag, beveiliging en vernietiging van uw  persoonsgegevens beheerd door Perspectief Zoetermeer.  

Heeft u na het lezen van dit stuk op enig moment vragen of adviezen over verbeteringen? Mail dan graag naar leenbokhorst@perspectief-zoetermeer.nl of  info@perspectief-zoetermeer.nl  Of bel Dhr. L. Bokhorst op mobiele nummer: 06-20144184

 

1.0     Veiligheid van de site.( gebruik van het contactformulier)

U maakt gebruik van de http://www.perspectief-zoetermeer.nlof  http://www.perspectiefinwerk.com.

1.1 Het contactformulier op de site is uitsluitend via SSL beveiligd. Wees u ervan bewust dat uw IP adres dan nog steeds door derden via internet getraceerd kan worden.

De site is verbonden aan Google Analytics om inzicht te hebben op het bezoekersgedrag. Onder beheer cq. beschermingsmaatregelen van de Google-company. Wees u bewust dat u akkoord gaat met het risico op misbruik van uw IP-adres inclusief uw geografische en demografische gegevens, de door u gebruikte hardware enz. ( zie op Google Analytics welke gegevens gescand worden)

1.2 Aan Google Analytics zijn cookies verbonden die uw IP-adres scannen. Perspectief Zoetermeer kan hiervoor geen verantwoording nemen in hoe deze informatie door derden misbruikt kunnen worden.

Cookieszijn kleine eenvoudige bestandjes met gegevens die of op uw harde schijf of in uw browsersessie worden opgeslagen. Met het accepteren van deze cookies gaat u akkoord met het verzamelen van uw gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. 

2.0 Veiligheid opslag van uw gegevens.

2.1Perspectief werkt met Apple apparatuur en Apple-Cloud volgens de hoge en actuele veiligheidsstandaarden van Apple.

2.2 Mailverkeer wordt gelinkt aan de site en ondanks de extra SSL-beveiliging van de site kan uw IP adres misbruikt worden door derden om u lastig te vallen met reclamemails en fake-facturen of ander misbruik. Bij twijfel neem dan eerst contact op met Perspectief Zoetermeer.

2.3 Uw persoonlijke gegevens; uw intakeformulier, uw persoonlijke gespreksverslagen en uw facturen op naam worden opgeslagen in een persoonlijke map in de Cloud van Apple.

3.0 Doelbinding van uw persoonlijke gegevens.

Perspectief Zoetermeer gebruikt uw gegevens uitsluitend voor intern gebruik en uitsluitend ten behoeve van uw behandel /coaching proces en worden uitsluitend gebruikt ten diensten van een goede uitvoering van de benodigde werkzaamheden.  Perspectief Zoetermeer verplicht zich om uitsluitend met uw nadrukkelijke toestemming persoons-informatie aan derden te overhandigen bv. in het kader van multi-disciplinaire samenwerking /opleidingsdoeleinden. Derhalve wordt uw persoonlijke informatie nooit en te nimmer gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

4.0 Uw rechten

4.1 U heeft inzagerecht in alle door u opgeslagen informatie.

4.2 U heeft het recht op bezwaar en correctierecht op de inhoudelijke tekst van uw dossierinformatie.

4.3 Vernietigingsrecht van alle documenten die op u betrekking hebben. Uw dossier wordt minimaal 5 jaar bewaard en is altijd opvraagbaar.

U kunt op ieder gewenst moment na uw behandeling uw gegevens laten vernietigen. Perspectief Zoetermeer garandeert u hierbij dat deze handelingen veilig uitgevoerd worden volgens de vigerende privacywetgeving. 

Wijzigingen. 

Perspectief Zoetermeer spant zich blijvend in om de maximale maatregelen te nemen en kan dit Privacystatement desgewenst aanpassen. 

 

Vragen.

Heeft u vragen of opmerkingen tot verbetering , dan kunt u contact met mij opnemen op onderstaande adres. 

Hopende u volledig en zonder terughoudendheid te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Leen Bokhorst

systeemtherapeut

www.perspectief-zoetermeer.nl

leenbokhorst@perspectief-zoetermeer.nl

mobiel 06-20144184