Scheiding en nieuw gezin vormen

Wanneer hulp?

  • als het je maar niet lukt om geschillen tijdens en na de scheiding met je ex-partner op te lossen
  • als er een onduidelijke opvoedingssituatie op twee adressen ontstaat en kinderen in loyaliteitsconflict raken, tussen ouders 
  • als kinderen gedragsproblemen, schoolverzuim, middelengebruik, angst en stemmingsklachten, of lichamelijke klachten ontwikkelen, waarvan je vermoedt dat deze problemen verband houden met de scheiding of de nieuwe gezinssituatie

Gezinstherapie bij Scheiding

Bij scheiding worden ouders en kinderen geholpen om de situatie en alle veranderingen en de gevoelens die er onvermijdelijk bij horen onder ogen te zien. Dit is de bodem waarop gebouwd wordt aan een nieuwe toekomst. Gescheiden ouders worden geholpen de gevoelens over de partner goed te scheiden van het belang van de kinderen. Eet wederzijds respect en begrip voor ieders persoonlijke frustraties over de beëindiging van de relatie. De kinderen krijgen een belangrijke stem in wat zij nodig denken te hebben om verder te gaan met hun ontwikkeling.
We praten desgewenst in verschillende samenstellingen. Zo kunnen kinderen apart gesproken worden om de persoonlijke problemen en  behoeften duidelijk uit te spreken, of direct met ouders erbij en help ik met elkaar in gesprek te komen. Eventueel eerst met de ene ouder en dan weer met de andere ouder, waarna ik ouders spreek om tot een betere afstemming te komen over de opvoeding. Acceptatie van de scheiding en wederzijdse erkenning van ieders goede bedoelingen en inzet voor de kinderen zijn hierbij van grote helende werking voor het rouwproces na scheiding.


Gezinstherapie bij nieuw samengesteld gezin

Met een nieuw samengesteld gezin is er altijd een geschiedenis van scheiding of overlijden. Voor ieder gezinslid zijn er onvermijdelijke veranderingen in het dagelijks leven waar kinderen en ouders vaak niet voor gekozen hebben. Zoals verhuizing, een andere school, achteruitgang van de huisvesting en de financiële positie. We hebben aandacht voor hoe ieder met deze veranderingen het best om kan gaan.
Kinderen hechten aan vaste gebruiken en gewoonten. Daarom kijken we naar vertrouwde rituelen en gewoonten vanuit het oude gezin en hoe deze opnieuw in ere hersteld kunnen worden. En we vinden nieuwe samenwerking bij het vormen van een nieuwe gezinscultuur met haar eigen waarden en gebruiken.

De resultaten

De hulp maakt groot verschil en lost echt fundamentele problemen op zodat je weer terug kan naar waar je relatie voor bedoeld is. Veel liefde en samen sterk, soms tegen de stroom in!

  • jullie krijgen de regie weer terug over jullie nieuw te vormen gezin
  • de kinderen weten waar zij aan toe zijn en jullie zijn in charge
  • jullie hebben de meningsverschillen over opvoed-vragen en opgelost 
  • en de problemen met ex-partners is geen risicovolle splijtzwam meer, omdat jullie je emotioneel beter weten te begrenzen

Komt je nieuwe relatie en nieuwe gezin in gevaar door problemen uit je vorige relatie?

Ik bied jullie graag mijn professionele hulp

Ja wij willen graag overleg
Veel nieuw samengestelde gezinnen hadden baat bij de professionele hulp van systeemtherapie. Gezinstherapie Zoetermeer