Autisme

Autisme

Is bij jou Autisme /Asperger, ASS vastgesteld?

Dan kan dit best confroncterend zijn maar ook een opluchting geven. Ook voor je partner. Maar deze kennis over de problemen rond autisme geeft vaak ook een nieuwe opening om de relatie te verbeteren. Daarom help ik jou en je partner graag op weg. Ik help jullie dan elkaar beter te leren begrijpen en om oplossingen te vinden voor de problemen van autisme die jullie relatie in de weg staan. Ik ontmoet regelmatig stellen met autisme en met veel warmte denk ik aan hen en het is telkens weer fijn om hen te mogen helpen. Want ik ken geen opener, oprechter en eerlijker mens dan met Autisme. Soms heftig en recht voor zijn raap maar ook heel warm. En door mijn persoonlijke ontmoetingen heb ik één fundamenteel maatschappelijk misverstand ontzenuwd over Autisme. Dat is dat mensen met autisme juist vaak gevoelige, zeer sensitieve mensen blijken te zijn. Je moet daarvoor wél de moeite nemen om elkaar beter te leren kennen. Want door een open, respectvolle en oprecht geïnteresseerde houding krijgen we meer diepgang en begrip voor de problemen in de partnerrelatie. De mensen die ik in mijn praktijk ontmoet hebben zeker vaak een bijzondere gebruiksaanwijzing, maar hebben we dat niet allemaal! Als therapeut heb ik het geluk om stellen in zo'n intieme sfeer te mogen ontmoeten. Dit heeft mij zoveel meer begrip en respect gegeven voor het lijden in de relatie maar tegelijkertijd ben ik ook meer gaan begrijpen waarom een partner volhoudt en blijft! Want er is vaak veel liefde, maar het autisme staat de relatie in de weg. Een liefde dwars door de pijn en de problemen heen. Wellicht weten jullie al heel veel over autisme maar voor de zekerheid geef ik ook wat meer informatie. Met de nadrukkelijke kanttekening dat er geen blauwdruk is over autisme, want er is geen diagnose die in de praktijk zo divers blijkt te zijn als de diagnose Autisme/ ASS. Daarom maak ik uit ervaring de nadrukkelijke kanttekening dat er geen mens met autisme hetzelfde is! En oplossingen zoeken is trial and error... maar de aanhouder wint!

Hoe uit Autisme (Asperger/ PDD-NOS) zich?

Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben een sterke behoefte om alleen te zijn. Ze hebben vaak moeite met sociale contacten. ASS is aangeboren en wordt op jonge leeftijd al zichtbaar. Toch wordt deze handicap in de praktijk vaak niet zo snel onderkend. Zo tref ik ouders die met hun kind een hele lijdensweg ondergaan voordat er aan een autismespectrum-stoornis wordt gedacht. En nadat de diagnose is gesteld bij het kind, komen er vragen over de mogelijkheid dat de vader ook een ASS kan hebben. Vaak wordt dan de diagnose Asperger gesteld.  En dan ontmoet ik in de  relatietherapie hoger opgeleide mannen, vaak met specialistisch werk in de IT of admin. of boekhoudkundige jobs als accountants, waar je vooral individueel en relatief solitair gewerkt kan worden.

vaak is heeft de man sociaal-emotionele beperkingen. Het komt vaker in de mannenlijn voor en zo gebeurt het dat ouders zich voor onderzoek van een kind aanmelden, maar gaandeweg komen er vragen of de vader ook ASS kan hebben. Ik verwijs dan voor diagnostiek door naar twee samenwerkende psychiaters voor volwassenen en voor jeugd.

Autisme heb je in lichte vorm (Asperger) tot aan een volledig autisme (ASS=Autisme Spectrum Stoornis). Juist de onopvallender vorm Asperger (vaak met hoge intelligentie en verbaal sterk, digitaal en star denkend, Ook lichte vormen, vaak aangeduid met PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified) juist deze vorm van autisme kan ook een ernstige handicap zijn,  worden niet goed onderkend en geven onvrede in een partnerrelatie (“hij begrijpt me niet en voelt me niet aan”) en geeft vaak ook spanningen in de opvoedrollen (een klacht die ik dan vaak hoor is: “Hij doet niets uit zichzelf met de kinderen en voelt hun behoeften niet aan”).Mensen met Autisme worden vaak overschat in sociaal opzicht en overbelast in werk

Autisme is aangeboren

Ze worden ook wel Pervasieve ontwikkelingsstoornissen genoemd. Dat wil zeggen dat er sprake is van een aangeboren groeiachterstand, in dit geval op het emotionele en het sociale niveau. Maar het kan ook voorkomen met een taalachterstand en met allerlei intelligentieniveau’s (vaak laag of juist hoog). Autisten kunnen overschat worden omdat zij verbaal sterk lijken maar sociaal en emotioneel veel minder kunnen begrijpen en daardoor met spanning, soms agressie of juist passiviteit en teruggetrokkenheid gaan reageren. Ook komen bij intelligente jongeren en volwassenen depressieve perioden voor, omdat zij zich bewust worden van hun sociale handicap. ASS-gedrag is dus al op vroege leeftijd waarneembaar en dit is tegelijk een belangrijk criterium om een diagnose te stellen.

Voorkomende klachten / symptomen

ASS is een stoornis in de informatieverwerking in de hersenen. Kenmerkend voor mensen met ASS zijn beperkingen op drie gebieden. Deze beperkingen komen bij alle mensen met ASS in meer of mindere mate voor:

  • Sociale interactie en verbeelding. Ze zijn bijvoorbeeld erg in zichzelf gekeerd of maken geen oogcontact met anderen; ze kunnen zich moeilijk inleven in andere mensen.
  • Communicatie en (lichaams)taal. Ze herkennen vaak geen gezichtsuitdrukkingen (boos, blij, verdrietig), hun taalontwikkeling is vaak vertraagd en afwijkend; ze nemen figuurlijke uitspraken letterlijk.
  • Stereotiepe interesses en gedrag. Ze kunnen bijvoorbeeld helemaal opgaan in een bepaalde activiteit, zodat nergens anders aandacht meer voor is. In hun gedrag zijn vaak herhalende patronen te herkennen.

 

PDD-NOS is een soort restcategorie voor stoornissen waarbij wel problemen zijn op het gebied van sociale interactie en communicatie, maar waarbij iemand niet geheel voldoet aan de specifieke criteria voor één van de andere autistische stoornissen.

Mensen met Autisme worden vaak over-schat in sociaal opzicht en over-belast in werk

Hoe word je begeleid?

  • ik help je omgaan met de realiteit, je verwachtingen realistisch bij te stellen en jullie wederzijdse frustraties te verminderen 
  • opnieuw kijken naar elkaar en wat er goed is aan jullie relatie, zodat er weer een positieve connectie kan ontstaan
  • je langdurige ontevredenheid ombuigen tot realistische hoop

  • concrete taal ontwikkelen en leren geven van duidelijke boodschappen over je wensen en behoeften

  • met afspraken reguleren (doseren) van afstand en nabijheid en onderhandeling over ieders behoeften aan persoonlijke ruimte (letterlijk en figuurlijk).
  • bij gebrek aan intimiteit worden jullie geholpen om ook te kijken naar wat er wél mogelijk is en hoe je een bevredigender intimiteit en seksuele relatie kunt opbouwen
  • praktische en pragmatische taakverdeling rond huishoudelijke taken en bij de zorg en begeleiding van jullie kinderen


heb je vragen over autisme/ asperger of wil je vrijblijvend overleggen?

Ik geef je graag de juiste steun, vanuit alles wat ik geleerd heb van al die stellen die ik inmiddels heb mogen helpen

relatietherapie en autisme-asperger-pdd-nos