Autisme

Autisme

Heeft mijn man / Heb ik Autisme?

Soms gaan er jaren overheen voordat je twijfel uitspreek en deelt en voordat je een hulpverlener consulteert. Maar de diagnose kan ook een opluchting zijn, voor jou én voor je partner! De kennis over Autisme geeft vaak een nieuwe opening om je relatie te verbeteren, of een duidelijk besluit om niet verder te gaan. En ook dit kan een goed besluit zijn. Daarom help ik jullie graag om elkaar beter te begrijpen en oplossingen te vinden voor de problemen van Autisme die jullie relatie in de weg staan en wat wél mogelijk is.

Wat is Autisme?

Autisme is een aangeboren stoornis van de informatieverwerking in de hersenen en geeft beperkingen in de sociale interactie (elkaar begrijpen)  en de emotionele wederkerigheid (intimiteit). En kan problemen geven in de sociale omgang met collega's op je werk en in je privéleven. De typerende kenmerken van Autisme Spectrum Stoornis (ASS) bij volwassenen zijn:

  • sociale interactie.  relatief grotere behoefte om alleen te zijn. Moeite met het maken van oogcontact en (onverwachte) lichamelijke nabijheid en aanraking. Het inlevingsvermogen is bemoeilijkt door problemen bij het maken van de juiste sociale inschatting over het gedrag van de ander om diens emoties en bedoelingen juist te interpreteren en daarop een passende reactie te geven.
  • communicatie en (lichaams-)taal.  Het is moeilijker om gezichtsuitdrukkingen en abstract en symbolisch taalgebruik juist te interpreteren. Daardoor is het begrijpen van de juiste sociale en emotionele betekenis bemoeilijkt en het geven van een passende reactie ingewikkeld die in de sociale context past 
  • herhalende cq.stereotiepe interesses en gedrag. Opvallend taalgebruik en repeterende motorische bewegingen en tics en herhalende gedragspatronen. Helemaal opgaan in een bepaalde activiteit, en door de gehechtheid aan routines lukt het schakelen niet goed en zo kun je (te) heftig reageren als je hier plots van afgebracht wordt.Als de bel gaat, er komt onverwachts visite, of je vrouw of kinderen vragen iets. Je kunt ook last hebben dwangmatig denken ( komt best vaak voor) en ordeningsdrang. Of je hebt juist last van het geheel niet overzien en chaos en stuurloosheid. Dit kan veel machteloosheid geven. Want je wilt het zo graag goed doen, maar dat lukt helaas telkens niet.

De stille lijdensdruk

  • De meeste mensen met autisme, weten vaak heel goed dat zij "anders" zijn en ook wat niet " normaal bevonden" wordt. Zij zijn dan geneigd zich stil te houden (uit handelingsverlegenheid cq. niet goed te weten hoe bij een situatie passend te reageren?) of zich juist erg druk te overschreeuwen en zich hyper te gedragen. Soms ook om weg te komen uit onderliggende somberheid. Want iedere dag kan veel stress betekenen in het uitvinden van de juiste reacties op het werk. En thuisgekomen ben je geestelijk bek af en zou eigenlijk even bij moeten kunnen komen. Maar met een jong gezin is daar vaak niet veel begrip voor. Je wil graag helpen, maar voel je telkens tekortschieten.  Vraag dan hulp! 

De positieve kwaliteiten bij autisme

Leven met autisme is niet makkelijk. Voor jezelf niet, maar ook voor je partner en je kinderen. Echter veel mensen met autisme hebben heel mooie en bijzondere kwaliteiten en uitzonderlijke gaven waarin zij absoluut uitblinken. Het analytisch vermogen, en het fanatiek ergens induiken om problemen te doorgronden te analyseren én zijn uniek in creatieve lossingen. Daarom zie ik vaak hoger opgeleide mannen werkend in de IT , accountancy met beroepen als archivaris, wiskundige, natuurkundige, bioloog en zijn succesvol en floreren optimaal in een "sociaal gedoceerde" of solitaire baan. Verder ken ik geen eerlijker en betrouwbaarder mens dan met autisme! Recht voor zijn raap maar goudeerlijk. loyaal en betrouwbaar. Kortom over het algemeen ontmoet ik sensitieve en fijne mensen met oprechte bedoelingen. Mits je ook de moeite neemt om hen beter te leren kennen.

Lees meer op de site van de NVA. Echt de moeite om hier meer informatie van te halen.

Autisme en relatie en gezinsstress

Een relatie bestaat uit wederkerige emotionele verbinding, intieme communicatie, sociale interactie en gevoel van geborgenheid.  hoe kun je hier als partner met autisme in Godsnaam allemaal aan voldoen? Vaak zie ik liefdevolle stellen, maar ook met verdriet over de eenzaamheid en het gebrek aan natuurlijke intimiteit voor de partner van. En stille machteloosheid bij de partner met autisme in de wetenschap dat hij hier niet aan kan voldoen. En de behoefte aan structuur, regelmaat en voorspelbaarheid stroken ook vaak niet met de behoeften in het gezin, waardoor de partner vaak het gevoel heeft " er alleen voor te staan". Hoe frustrerend kan een relatie dan zijn! Hoe kun je dan alsnog elkaar beter begrijpen en bereiken? Meer weten over relatietherapie? lees dan verder op relatie & autisme.

Autisme en werkbelasting

Mensen met autisme weten dat zij anders zijn en zij worstelen vaak met aansluiting bij collega's en kunnen zich ook buitengesloten en eenzaam voelen op de werkplek. En regelmatig hoor ik ook dat zij niet voor vol aangezien worden en ondergewaardeerd worden in hun capaciteiten. Het risico is ook bij mensen met autisme dat zij zeer gedreven zijn om hun taak (meer dan) goed af te ronden, maar zij komen in de knoop door moeilijk grenzen te stellen en verzuipen stilletjes in teveel werk. Verder door een detaillistische benadering komen zij in tijdsnood en werken zij s'avonds thuis over om de klus alsnog te klaren. Dan is het schakelen tussen werk en relatie en gezin, ook nog vaak een stressvolle bezigheid met veel tijdsdruk. En dan kun je het gevoel hebben dat je op verschillende levensdomeinen tekort schiet. Dit is op de langere termijn een groot risico om overspannen /burn out te raken.

Mensen met Autisme worden vaak sociaal overschat en in het werk overbelast

Hoe word je begeleid?

Je mag alleen komen maar ook graag zo nu en dan met je partner. dit schept namelijk meer begrip en geeft goede kansen tot samenwerking

  • ik help je omgaan met de realiteit, je verwachtingen realistisch bij te stellen en jullie wederzijdse frustraties te verminderen. En opnieuw te kijken naar elkaar en wat er goed is aan jullie relatie, zodat er weer een positieve connectie kan ontstaan
  • hoe je assertiever en beter begrenst met je werkbelasting om kunt gaan
  • concrete taal ontwikkelen en leren vragen wat je ieder nodig hebt en duidelijke boodschappen te geven
  • met het maken van afspraken over het reguleren (doseren) van afstand en nabijheid en persoonlijke ruimte (letterlijk en figuurlijk) 
  • bij gebrek aan intimiteit worden jullie geholpen in wat er wél mogelijk is en hoe je tot een bevredigender intimiteit en seksuele relatie kunt komen
  • een praktische en pragmatische taakverdeling rond huishoudelijke taken en bij de zorg en begeleiding van jullie kinderen


Lees verder over Relatietherapie bij Autisme/ Asperger/ PDD-NOS

Heb je vragen over Autisme/ Asperger en wil je vrijblijvend overleg?

En ik geef je graag persoonlijk advies en hulp voor jullie relatie.

Ja ik wil graag overleg!