Relatie, gezin en trauma (PTSS)

In verband met het Corona-virus worden ook Skype-sessies aangeboden


Als je kind je partner of jullie beiden een ernstige en levensbedreigende situatie (ziekenhuiservaring, beroving, bedreiging, mishandeling, verkrachting) of periode (oorlog en het zien van ernstige verminking) hebben meegemaakt, dan heeft dit onvermijdelijk grote gevolgen voor ieders psychisch functioneren.

De symptomen van PTSS

Deze kunnen zeer divers zijn, maar worden vooral gekenmerkt door

  • gespannenheid
  • ontregeling van het dag nachtritme met nachtmerries
  • emotionele ontregeling (huilbuien, paniek, woede die niet in relatie staan tot de gebeurtenissen in het dagelijks leven)
  • buitensporige reacties van geschrokken tot agressief bij triggers (dit zijn situaties, voorwerpen tot geuren die het trauma opnieuw oproepen)
  • flashbacks met beelden en gevoelens, die bij de beschadigende gebeurtenissen horen
  • deze worden afgeweerd door cognitieve vermijding (er niet aan willen denken als gedachten en beelden zich opdringen) en vermijding van gelijkende situaties

De gevolgen voor de relatie en het gezin

Er kan stil lijden zijn wat gecamoufleerd wordt. Maar ook lijden tot heftige ontwrichting van de relatie en het gezin.

Schakel tijdig hulp in bij PTSS klachten

Meestal klaren de heftige symptomen in enkele weken vanzelf op, maar als je na 4 tot 6 weken nog duidelijke klachten hebt, aarzel dan niet en roep professionele hulp in. We gaan een programma samenstellen van herstel dag/nachtritme, ontspanningsoefeningen, sport, herstel van sociale contacten in haalbare stappen enz.

  • ik inventariseer de klachten en kom met praktische oplossingen waar we direct mee aan de slag gaan. Zodat de ergste klachten binnen enkele weken voelbaar verminderd zijn
  • jullie kunnen veel vragen stellen en ik geef voorlichting over de klachten
  • we bespreken de gevolgen van het trauma voor jullie en het gezin en eventueel spreek ik ook de kinderen apart of in een gezinsgesprek om ieders ervaring open te delen en elkaar te steunen
  • als jullie blokkades ervaren in jullie intimiteit en seksuele relatie, dan kijken we naar praktische oplossingen


Ik werk als systeemtherapeut. lees meer over hoe een systeemtherapeut te werk gaat / wat systeemtherapie is.

Wil je overleg over je PTSS-klachten of die van je partner?

En krijg een eerste advies.

Ja ik wil overleggen
Wil je hulp na een ernstig trauma? ik help je klachten verminderen zodat je weer gezond functioneert. Behandeling in Zoetermeer, Lansingerland, Waddinxveen