Hulp bij opvoedverschillen | ouderbegeleiding Perspectief Zoetermeer

Regelmatig krijg ik aanvragen voor relatietherapie. Vaak blijkt dan dat opvoed-verschillen ten grondslag liggen aan een deel van de relatieproblemen. 

Hoe worden jullie geholpen?

  • ik help jullie beiden om hier op een constructieve wijze alsnog over in gesprek te komen. Meestal lukt dit ook met mijn hulp om hier meer wederzijds begrip voor op te brengen maar ook om tot concrete afspraken te komen
  • we zetten dit proces al in het intakegesprek in en ik volg jullie met bijsturing waar nodig is
  • en bespreken wat jullie idealen en waarden zijn ten aanzien van de kinderen. Vaak hangen deze ideeën samen met hoe je zelf opgevoed bent. Dit komt uitgebreid aan de orde in het genogram dit is een gezinstekening, waarin we stilstaan bij deze verschillen. Ook help ik met jullie onderhandelingen om tot concrete afspraken te komen over ieders taken en betrokkenheid bij de opvoeding
  • als dit lukt dan komen we vaak nog uit op relatievragen en die pakken we dan gewoon mee.  Daarna kunnen we meestal al snel afsluit

Heb je opvoed vragen ?

Dan geef ik je graag een eerste advies.

Wij willen graag overleggen
opvoed-verschillen worden opgelost door ouderbegeleiding, gezinstherapie en relatietherapie