Een affaire

De aanleiding tot relatietherapie is vaak een affaire. Jij of je partner bent verliefd geworden op een ander. Ja het kan ieder overkomen!  Vreemdgaan heeft vele gedaantes en kan gaan om een eenmalige zoen tot een langdurige geheime verhouding. Als jij of je partner dit langere tijd geheim houdt en de buitenechtelijke relatie komt uit, dan kan dit je relatie plots ernstig ontwrichten. En op die bewuste dag van de ontdekking ligt je hele leven plots ernstig overhoop. Het overspel kan eenmalig zijn tot aan een diepere relatie met diepe band met de ander. Zo tref ik mannen en vrouwen aan die lijden onder de grote verwarring en de schuldgevoelens die gepaard gaan met overspel. Herken jij je in deze situatie, dan is professionele hulp aan te raden. Naast relatietherapie bied ik ook individuele therapie! Want soms is het fijn om je probleem eerst individueel te bespreken.

Is individuele relatietherapie ook mogelijk?

Je loopt met het geheim dat je gevoelens hebt voor de ander. Mogelijk weet je nog niet of je hiermee door wil gaan en toch opnieuw voor je partner wil kiezen.  Wil je graag met een onpartijdig iemand overleggen? Ik stel je vragen die je helpen tot een helder besluit te komen.

 • ik ben je klankbord om jouw gevoelens en gedachten eerst eens goed te ordenen en tot besluiten te komen
 • we bekijken hoe je je partner het beste kunt informeren
 • we kunnen eventueel een gesprek voorbereiden met je partner
 • ik kan je steunen om je verhaal te doen en je partner helpen op te vangen
 • vaak komen we dan alsnog tot relatietherapie en deze voorbereiding verhoogt de kans van slagen aanzienlijk en naar schatting komen 9 van de 10 stellen er samen toch weer goed uit

Na mijn ontdekking werden we gelukkig snel geholpen. Het was zwaar maar we zijn er samen heel goed uitgekomen

Relatietherapie

Veel voorkomende reacties na de ontdekking:

De emotionele reacties van de partners

 • boosheid/ woede
 • verdriet
 • angst /paniek
 • wantrouwen

Controleren uit onzekerheid /achterdocht

 • jullie worden geholpen om gezonder met deze onzekerheden om te gaan, door duidelijke afspraken over transparantie en verhoging van de betrouwbaarheid. Zodat de relatie weer veilig wordt en de vertrouwensbreuk geleidelijk aan kan herstellen.

Overspoeld raken door emoties

 • ik help jullie direct de 'dader-slachtoffer'-rollen te doorbreken door duidelijke instructies en beter met deze verwarrende en heftige emoties om te gaan. Beter op elkaar te reageren.


Wil je meer weten over Esther Perel? Zij vertelt meer over ontrouw op TED.

Hoe word je geholpen?

De shockfase (na de ontdekking)

De emoties verlopen vaak grillig, als een scherpe 'zaagtand' van woede uitbarstingen, afstoten en ondervragen tot aan heftige diepgaande gesprekken en vrijen tot diep in de nacht. En onder mijn begeleiding krijgen jullie gestructureerd ruimte om de pijn te delen en te werken aan herstel van jullie relatie. Zo zijn veel stellen al snel weer in staat om de communicatie en het wederzijds begrip te herstellen.

 • we praten over de reacties van de kinderen en maken afspraken over hoe jullie hen in deze omstandigheden een zo veilig mogelijk opvoed-milieu kunnen bieden

De herstelfase

Vaak na enkele weken komt er door de therapie ineens een soort rust die kan verrassen en kan voelen als opgeluchte aanvaarding en innerlijke rust en herstel van warme gevoelens voor elkaar.

 • dit is echter niet altijd het geval. Soms moet eerst de 'hechtingsschade' gerepareerd worden. Ik help jullie om weer geleidelijk aan en in een haalbaar tempo de intimiteit opnieuw op te bouwen Vaak spreek ik acties af die jullie samen uit kunnen voeren, want als je niks doet dan kun je ook niks anders voor elkaar gaan voelen

De consolidatiefase

De emoties zijn bedaard en veel beter hanteerbaar, maar er kan nog angst zijn voor terugval.

 • ik stimuleer jullie om weer samen naar vrienden te gaan en te tonen dat het weer goed is. En de familie en indien mogelijk jullie kinderen duidelijk te maken dat het weer 'veilig' is. We kijken naar herstel van relatie- en gezinsrituelen die de onderlinge verbondenheid nog eens onderstrepen. Zo kunnen jullie goede voornemens na de therapie in stand blijven

De doorstart

 • we nemen afscheid met nog een 'terugvalpreventiegesprek'. Hierbij gaat het om het geleerde in stand te houden en om spanningen en wensen tijdig uit te spreken. Soms komen stellen na verloop van een paar maanden op herhaling voor een boostersessie Dit wordt vaak ervaren als een prettige stok achter de deur om zo goed door te gaan

De keuze voor scheiding

 • het gebeurt niet zo vaak maar toch enkele keren per jaar nemen mensen afscheid van elkaar. De wonden zijn dan te diep. En daarom bied ik jullie naar wens 'emotionele scheidingsbemiddeling'. Zowel als stel, afgewisseld met individuele steun. Dat laatste helpt vaak heel goed om eigen emoties op een rijtje te krijgen
 • het is zaak om vooral in het belang van de kinderen te blijven handelen! Zodat de emoties bij het ouderschap maximaal van het partnerschap gescheiden blijven
 • ik werk samen met een vaste advocaat mediator, zodat wij garant kunnen staan voor een goede overdracht en professionele afwikkeling


Erkend relatietherapeut Zoetermeer- lid NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie)

Relatietherapeut Leen Bokhorst | praktijk voor systeemtherapie Zoetermeer, Lansingerland, Waddinxveen

Meer weten over relatietherapie bij een affaire?

Als ervaren relatietherapeut bied ik professionele relatietherapie

Ja ik wil graag overleg