Dwangstoornis

Dwang / OCD / Obsessief Compulsieve Stoornis.

Dwangmatig denken (Obsessief) of handelen (Compulsief) kennen we allemaal in lichte mate. Als we bijvoorbeeld even extra willen controleren of schoon willen maken of onze gedachten maar niet van iets af kunnen krijgen. En je hebt reëele zorgen hebben over een ziekte bij jezelf of bij  je kind, een levensbedreigende ziekte, van een dierbare, van je beste vriendin enz. Maar dit is dan nog geen dagelijks patroon, betreft slechts momenten en is nog geen handicap in je dagelijks functioneren.

Wanneer jij en/of anderen er last van krijgen

Als je gedachten maar blijven hangen (gedachtenrituelen) op één niet functioneel onderwerp en je jouw handelingen moet blijven herhalen, ook al weet je dat dit niet nodig is, maar dat je het toch moet doen (gedragsrituelen) voordat je je weer (tijdelijk) kunt ontspannen. En als het in een ernstiger mate is, zodat dit jou en/of anderen in je dagelijks leven belemmert, dan spreken we van een Obsessief Compulsieve Stoornis (OCD).

De realiteit in de praktijk

  • Vaak zijn deze klachten toch meer ingebed in iemands persoonlijkheidsstructuur en daardoor taaier om te behandelen. Vaak kunnen mensen met behandeling wel hun klachten beter beheersbaar maken, maar ze blijven er vaak in periodes meer last van houden of de onderwerpen 'verschuiven'.
  • Dus naast behandeling is het ook leren leven met deze handicap, maar door behandeling kan wél de levenskwaliteit verbeterd worden.

Wat zijn oorzaken van een dwangstoornis?

  • Soms herinneren mensen zich een ontstaansmoment, of is het er gewoon geleidelijk ingeslopen. Het kan zich op verschillende leeftijden openbaren. Dus ook bij jongeren. Dan is het goed om tijdig te behandelen. Bij veel spanning en slecht slapen kan dit dwang extra triggeren.

Hoe ziet de behandeling eruit?

  • We inventariseren en analyseren nauwkeurig je klachten: wat je dwanggedachten en dwanghandelingen precies zijn en in welke situaties deze zich voordoen.
  • We bespreken hoe dwang jouw leven beheerst en je belemmert in de verschillende levensgebieden, zoals in je relatie, naar je kinderen en op je werk.
  • We werken systeemtherapeutisch door je partner te betrekken als dit kan, en met  Cognitieve Gedrags Therapie (CGT), en we werken vooral oplossingsgericht. Dat wil zeggen dat we ook oog hebben voor welke momenten het goed gaat en hoe je jouw kwaliteiten optimaal in je leven benut.
  • Hoofddoel is je klachten weer op een beheersbaar/leefbaar niveau te brengen.
  • Er is vaak veel (stilzwijgende) spanning en irritatie naar elkaar, wat we op open wijzegaan bespreken. We gaan ruimte voor ieders benodigde levensruimte afspreken.
  • Leven met een huisgenoot met een dwangstoornis kan een zware last zijn. Daarom geef ik altijd in goed overleg de mogelijkheid aan de partner en de kinderen om te bespreken hoe zij het beste een leefbare situatie voor zichzelf kunnen houden.
  • Bij ernstige vormen kan een anti-depressivum ondersteunend zijn in periodes die je ernstig belemmeren. Ik verwijs je dan naar een psychiater, terwijl je gewoon bij mij je behandeling voort kunt zetten.


Praktijk Perspectief-Zoetermeer bied Psychologische hulp, systeemtherapie, relatietherapie en gezinstherapie in wijk Rokkeveen te Zoetermeer


Heb jij of je partner last van dwangklachten?

Leer dan leven met deze handicap in relatie en in gezinsverband.

Systeemtherapie bij dwangklachten / OCD / Obsessief Compulsieve Stoornis
Systeemtherapie bij dwangklachten / OCD / Obsessief Compulsieve Stoornis