Behandelmethodieken

Mijn werkstijl is primair systeemtherapeutisch en oplossingsgericht.

 • er bestaat geen "beste" behandelmethode. Uit vele onderzoeken blijkt dat de persoon van de therapeut het grote verschil maakt. Dat deze goed aansluit bij wie jij bent en wat voor jou belangrijk is. 
 • ieder gesprek vraag ik dan ook feedback om te toetsen of ik doe wat jou helpt om jouw problemen zo snel en gemakkelijk mogelijk op te lossen. 
 • therapie is ook "timing". Wat is op dit moment voor jou het belangrijkst om aan te werken? We spreken duidelijk af wat je nu nodig hebt. Bijvoorbeeld eerst je klachten meer onder controle krijgen. 
 • of ben je al toe aan een meer inzichtgevende therapie.
 • je komt bij een allround psychotherapeut / systeemtherapeut.
 • mijn werkstijl is vooral systeemtherapeutisch en oplossingsgericht.


Lees onderstaande over de verschillende methodieken die ik flexibel hanteer, zodat deze altijd goed aansluit bij jouw / jullie persoonlijke wensen.

 

Systeemtherapie

 • de systeemvisie gaat er vanuit dat mensen elkaar continu wederzijds beïnvloeden door feedback mechanismen die oude ongewenste gedragspatronen in stand houden en versterken.
 • dit zijn vaak al in je jeugd aangeleerde patronen die je beiden herhaalt in jullie relatie met je partner, kinderen en familie en in je werk en overige sociale situaties.
 • jullie krijgen nieuwe inzichten aangereikt vanuit vele levensaspecten. Het kan bijvoorbeeld gaan over wat je positie en rol was in je gezin van herkomst en welke voorbeelden je van je ouders en de gezinscultuur hebt meegekregen, en wat voor  overtuigingen, normen en waarden je hieruit ontwikkelt hebt. 
 • ik help jullie met meer afstand naar inzichten over je eigen rol en jullie herhalende stijl van omgaan met elkaar te kijken. We leggen de hinderlijke herhalingspatronen bloot en vinden effectievere manieren om mee te oefenen, zodat je praktisch en doelgericht aan de slag kunt.

 

Oplossingsgerichte therapie

 • wees als therapeut transparant en werk goed samen. 
 • wees open en oprecht geïnteresseerd en schep een open dialoog.
 • dialoog.
 • doen wat werkt.
 • en als je benadering niet werkt, doe iets anders.
 • een diagnose is niet nodig om mensen te helpen. Het beperkt alleen maar je gezichtsveld naar wie iemand nog meer is en diens kwaliteiten.
 • maak niet stuk wat heel is.
 • je hoeft niet alles van het probleem te weten om de oplossing te vinden.
 • maak het niet problematischer en emotioneler dan nodig is, maar werk toe naar oplossingen.
 • werk aan iemands kracht en competenties ipv.
 • genereer steun en hulpbronnen vanuit de omgeving.

 

 

EFT= Emotionally Focussed Therapy

 • deze therapie is gericht op je diepere (hechtings)emoties die veel spanningen in jezelf en in je relatie kunnen veroorzaken. Ze vinden hun oorsprong in je eigen opvoeding en de sfeer waarin je bent opgegroeid en door traumatische (jeugd)ervaringen.
 • we werken actief met dit 'onderwaterniveau'. Een voorbeeld is dat je over kleine vrij onbelangrijke zaken ( inhoudsniveau) telkens dezelfde heftige ruzies krijgt. Dan gaat het altijd om onbegrip en gebrek aan erkenning van je partner en anderen voor je diepere frustraties en behoeften in je relatie (betrekkingsniveau. Bijvoorbeeld: "Hij neemt me niet serieus, ik ben zeker niet belangrijk genoeg, ik doe er niet toe, ik ben waardeloos, het kan haar zeker niks schelen hoe ik me voel, ik doe nooit iets goed, ik ben een mislukkeling. Zo herhaling je de patronen uit je jeugd met je partner en met anderen).
 • in een veilig en warm, betrokken therapeutisch klimaat wordt aandacht gegeven aan deze kwetsbare en pijnlijke emoties. Dit helpt enorm om elkaar beter te begrijpen en alsnog weer tegemoet te komen aan elkaars behoeften.
 • rode draad hierbij is dat je uit je gezin van herkomst ieder een geheel eigen hechtingsstijl hebt ontwikkelt die je herhaalt in hoe je met jezelf en anderen omgaat.
 • het gaat hier om hoe je geleerd hebt dat je veilig bent en erop kunt vertrouwen dat je geaccepteerd getroost en verzorgd wordt. Kortom allemaal informatie die je hebt opgeslagen over wat je kunt verwachten over de liefde en de betrouwbaarheid van de ander. Hier kunnen dus flinke vervormingen zijn die niet overeenkomen met de feitelijke werkelijkheid, maar ze kunnen zich 'door deze oude bril' toch aan je opdringen. Vaak zijn mensen dan 'te' afstandelijk (uit conflictvermijding en het idee dat je er toch alleen voor staat) of 'te' (over)betrokken (uit angst voor contactverlies). 
 • door het veilige gespreksklimaat help ik je om een begin te maken met je kwetsbaarder op te stellen. En ik help je partner om met respect met jouw gevoelens om te gaan en je hier beter in op te vangen.  Zo kun je je geleidelijk veiliger voelen, zodat je relatie niet meer zo emotioneel onzeker aanvoelt. Hierdoor ontstaat meer rust tussen jullie en een betere relatie.