Zo kom je als stel weer nader tot elkaar

Zo kom je als stel weer nader tot elkaar

Dagelijks tref ik stellen waarvan de 'relatietemperatuur' tot onder het nulpunt is gedaald.  Waar de warme aandacht, waardering en respect plaats hebben gemaakt voor negatieve gevoelens en beschuldigingen. Veel stellen vragen mij dan hulp om 'beter te communiceren'. Ik ben dan vaak de tolk die alsnog de vertaalslag maakt voor ieders pijn. Ik activeer hernieuwde belangstelling om elkaar beter te begrijpen en weer waardering voor elkaar uit te spreken.

Het goede nieuws

Als de gevoelstemperatuur weer verbetert, blijken oude positieve gevoelens toch nog goed geconserveerd onder het ijs vandaan te komen. Uit mijn praktijkervaring blijkt dat negen van de tien stellen het toch redden! En ik ben nog steeds verrast dat praten onder leiding van een therapeut in zeer korte tijd zoveel effect kan hebben. Zo tref ik blij verraste stellen over het feit dat zij hier zo snel in gesprek kwamen, wat thuis maar niet lukte.

Maar… voorkomen is beter dan genezen! Hier een aantal tips uit de praktijk, die groot effect blijken te hebben op de kwaliteit van je relatie.

Heb échte aandacht voor elkaar

√ Bevestig de ander en zeg eens wat vaker wat je in hem/ haar waardeert.
√ Stimuleer elkaars dromen. Geef ruimte aan persoonlijke ontwikkeling en behoeften. Want als er voldoende 'ik' mag zijn, dan kan er pas voldoende 'wij' ontstaan.
√ Stop met mopperen, maar steun elkaar en wees loyaal.
√ Zeg 'ja' tegen de voorstellen van je partner. Want alles is mogelijk als je het echt samen wil. 

Laat je door elkaar beïnvloeden

√ Wees niet eigenwijs, maar zie de wijsheid en de goede bedoelingen van je partner. Luister met aandacht en interesse naar hem/haar en laat je eigen gelijk eens varen. Zeg eens dat hij/zij gelijk heeft. Of is je ego daar te groot voor?
√ Maak relaxt ruzie en laat elkaar uitpraten. Laat merken dat je de ander begrepen hebt. Ga niet schreeuwen, neem even een time out en kom er, als de gemoederen weer tot rust gekomen zijn, wél op terug. En praat een meningsverschil goed uit!

Schep een positieve sfeer

√ Een relatie bestaat niet bij de gratie van negatieve emoties, maar van positieve gevoelens! Roep bij frustraties even kort een goede eigenschap van je partner in herinnering en wat deze dagelijks wél voor je doet. Verzacht en wees mild.
√ Wil je iets belangrijks bespreken, gebruik dan de juiste timing en schep een plezierige sfeer. De kansen op een goed gesprek nemen dan aanzienlijk toe en je partner is eerder geneigd begrip te tonen en met je mee te gaan in jouw wensen.

Ken je erfenis

√ Veel frustraties en ruzies komen voort uit jullie verschillen in hoe ieder opgevoed is. De verschillende gezinsculturen en het emotionele klimaat waarin je hebt geleerd 'hoe de wereld in elkaar zit'; je normen en waarden. Ken elkaars tegenstellingen in hoe ieder om heeft leren gaan met emoties, intimiteit en met meningsverschillen.
√ Stop met de ander te willen veranderen als een eigenschap of overtuiging  van je partner onveranderbaar blijkt te zijn.


Geniet van elkaar!

Leen