Succesvol samenwerken in het familiebedrijf en de kracht van bedrijfs coaching

Succesvol samenwerken in het familiebedrijf en de kracht van bedrijfs coaching

Voorbeelden uit de praktijk van de mediator

“Als ondernemer voer ik al jaren met hart en ziel samen met mijn zus en mijn zwager ons bedrijf, maar het werkplezier wordt zo langzamerhand om zeep geholpen door voelbare irritaties over en weer. Maar die worden niet openlijk uitgesproken”.

“Ik heb de zaak van mijn ouders overgenomen, maar mijn vader wil geen afscheid nemen om van zijn pensioen te genieten. We lopen elkaar flink in de weg”.

“We hebben fundamentele meningsverschillen over waar we met de zaak naartoe willen, maar we lossen het niet op”.

“Mijn broer gaat in de zaak zijn eigen gang en er valt geen afspraak met hem te maken. Ons personeel gaat daardoor ook maar zijn eigen gang. Er is zo onvoldoende gezamenlijke aansturing van ons bedrijf”.

Hoe creëer je een betere onderlinge communicatie?

In het familiebedrijf is het enorm belangrijk om als team goed samen te werken en met elkaar te (blijven) communiceren. Het aankaarten van meningsverschillen kan de onderlinge familiebanden toch plots op scherp zetten en tot een brandhaard doen ontvlammen. Met alle spanningen en onrust vandien voor de familieleden én voor de medewerkers. Want er is dan geen weg meer terug… dan een conflict. Mediation kan dan helpend zijn om te verhelderen waar onderliggende oorzaken van het open conflict liggen en om deze onder begeleiding gestructureerd te bespreken. Maar beter is om al in een vroeger stadium samen met een mediator te overleggen over de strategie, zodat er geen onnodige schade ontstaat.

Ik breng jullie tot verheldering van de conflictgebieden en met het vinden van een fundamenteel andere samenwerking! 

De aanpak bij persoonlijke familiekwesties binnen jullie familiebedrijf

 • Bij ons eerste aanmeldingsgesprek spreken we eerst samen de knelpunten door en ik help je hoe je aan de familie het voorstel kunt doen om een mediator in te schakelen. “Iemand van buiten die vanuit een neutrale positie en met een onbevangen en frisse blik eens mee kan denken en die constructieve oplossingen kan aandragen”. Eventueel maak ik eerst nog kennis met de andere betrokkenen waarin ik hen helder uitleggen wat ik voor jullie kan doen en hoe mijn benaderingswijze zal zijn. We komen zo tot een “gedragen” besluit voor familiebemiddeling.
 • Daarna spreek ik meestal eerst iedere betrokkene individueel en waar mogelijk samen met jullie partners. Immers zij zijn ook volop betrokkken door de verhalen of direct betrokken in de zaak. Dit geeft vaak al “lucht” en schept de veilige ruimte zich vrij uit te spreken over de geschiedenis van en ieders persoonlijke visie op de gerezen problemen. En we genereren direct al ideeën hoe de huidige samenwerking verbeterd zou kunnen worden. Zo kan ik snel een analyse vormen van het kernprobleem en hoe de onderlinge verhoudingen zijn.  En ik toets gelijkertijd ieders bereidheid tot mediation om de problemen op te lossen.
 • We organiseren een eerste familieoverleg in een rustige omgeving. Dit kan s’avonds in jullie bedrijf, op een avond in besloten kring op een door jullie gewenste plek, of in mijn kantoor.
 • Ik structureer de gesprekken zo, dat er een veilig gespreksklimaat ontstaat en jullie je handen vrij hebben om te zeggen wat je op je hart hebt. En om ideeën te opperen en tot oplossingen te komen. Zo krijgt ieder familielid een gelijkwaardige stem en zorg ik er voor dat iedereen goed gehoord wordt. Ik verhelder de onderlinge verhoudingen en hoe we deze beter kunnen begrijpen in de familiegeschiedenis met respect voor ieders positie. Immers, het gaat om een sfeer waarin alles gezegd kan worden maar met een gedeelde verantwoording voor constructieve oplossingen!
 • Fijn is ook om tot "positieve wensen" en "gezamenlijke toekomstplannen" te komen die (weer) beweging maken en een goede samenwerking stimuleren om de bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling te optimaliseren. We werken dan neutralere thema’s uit in de operationele sfeer.

Verbeteren van de dagelijkse samenwerking (operationeel niveau)

Soms werkt het goed om (eerst) praktische samenwerkingsproblemen in de dagelijkse uitvoering te verbeteren. Zo leren we elkaar ook beter kennen via neutraler onderwerpen die al direct positief effect hebben. En ik stuur waar dat nodig is snel bij voor een effectievere onderlinge communicatie ren wederzijds begrip, zodat jullie direct positieve ervaringen op doen. .

 • We vinden dan onderwerpen die voor verbetering vatbaar zijn en zo laat ik jullie gelijk oefenen met het creëren van een open en duidelijke communicatie en het leren met spanningen om te gaan zonder dat het uit de hand loopt. En ik breng jullie te komen tot concrete afspraken en tot een heldere taakverdeling.

Thema's bij de bedrijfsvoering

 • Het optimaal benutten van elkaars talenten met een passende taakverdeling. Het verbeteren van de onderlinge communicatie, personeelsbeleid Het vernieuwen van een gezamenlijke toekomstvisie. enz.
 • Hoe dan ook, via deze omweg of direct, als de kernproblemen maar opgelost worden.

 Mijn visie op familiebemiddeling voor familiebedrijven

 • Het bedrijfsbelang en het voortbestaan van de onderneming staan centraal. 
 • De mediator is onafhankelijk en gaat voor realistische en billijke oplossingen ten dienste van verbetering van de samenwerking.
 • De mediator heeft een faciliterende maar ook een actief sturende rol. 

Mijn persoonlijke achtergrond in het familiebedrijf

Ik ben opgegroeid in het garagebedrijf en ook mijn schoonfamilie heeft een garagebedrijf. Beiden in meerdere generaties ontwikkeld. Als jong kind kwam ik al graag in de zaak van mijn opa, bij mijn vader en ooms. De familie woonde boven het bedrijf en in de weekend zaten we weer bij opa en oma boven de garage.

Hier heb ik geleerd dat in de beste familieverhoudingen toch scheurtjes kunnen komen. Deze werden gewoon niet besproken maar natuurlijk waren er irritaties en leidde uiteindelijk tot een onoplosbaar conflict. Ik heb veel geleerd van… hoe het “niet” moet gaan… en weet inmiddels precies hoe het beter kan.

Door mijn persoonlijke en professionele ervaring ben ik als mediator in staat snel zaken scherp vast te stellen en aan te kaarten. Waardoor de kern van de zaak in enkele gesprekken uitgesproken en onderhandeld kan worden. En waar de onderlinge verhoudingen zich maximaal kunnen herstellen.

Wil je overleg over jullie familiebedrijf?

Ik denk graag met je mee en geef de eerste tips.

Ja ik wil overleg