Werkconflict oplossen

Hoe ontstaat een samenwerkingsprobleem / arbeidsconflict met je werkgever?

Een sluimerend conflict

Een arbeidsconflict heeft vaak een lange voorgeschiedenis en kent vaak een sluimerende opbouw van ongenoegens, door verschillen in waarden en opvattingen en mis-communicatie veroorzaakt een verstoorde werkrelatie tussen jou en je werkgever.

Een open conflict

Meestal is er plots een aanleiding die het sluimerende conflict plots actueel maakt. Je hebt en fundamenteel verschil van inzicht met je werkgever over de uitvoering van je werkzaamheden, je functie-inhoud of je functie vervalt maar er is geen gelijkwaardige functie beschikbaar. 

De gevolgen van een arbeidsconflict

Je werkmotivatie neemt af en je verliest je werkplezier of je wordt er ziek van en meld je uiteindelijk maar ziek. Dit is zowel voor jou en voor je werkgever niet de gewenste situatie. Dit vraagt wel lef om met je werkgever in gesprek te gaan. Maar ook jouw werkgever wil dit oplossen. En ik steun jou om  met je werkgever een open en eerlijk gesprek te voeren. Ik hou niet van spelletjes maar eerlijk duurt het langst. Jullie hebben een gezamenlijk belang om weer tot een prettige samenwerking te komen, maar natuurlijk zijn er naast persoonlijke belangen nu eenmaal ook de bedrijfsbelangen. maar laten we daar dan ook transparant in zijn. Ik zorg voor een WIN-WIN en Fair play in de mediation die ik bied aan jou en je werkgever.

Waarom een mediator?

Een deskundige mediator beschikt over speciale vaardigheden en gesprekstechnieken, waardoor al tijdens het eerste gesprek de onderliggende kern van het probleem duidelijk wordt. Daardoor kan de focus al snel op de oplossing gericht worden. Uiteraard is de speelruimte tot wederkerige oplossingen sterk afhankelijk van het commitment van beide partijen. Uitgangspunten bij mediation is dan ook “vertrouwelijkheid en "vrijwilligheid”, maar “géén vrijblijvendheid”. Bij alle betrokkenen verwacht ik dan ook een uiterste inspanningsverplichting.

De voordelen van mediation

De voordelen van mediation bij een samenwerkingsprobleem / arbeidsconflict

Misschien is de uitkomst van mediation bij een samenwerkingsprobleem of arbeidsconflict spannend en zeker géén gelopen race. Maar toch scheelt het veel spanning en negatieve energie als je eerst via een mediator tot een informeel gesprek kunt komen. Dan is er nog een goede kans om tot een vergelijk te komen waar je beiden verder mee kunt. Ik begeleid dan dit proces en doe de tussenevaluaties. Ik geloof in een win-win uitkomst voor alle betrokkenen. En in menselijke "wederkerigheid" die recht doet aan ieders belang. En als je dit direct en met open vizier met elkaar aangaat, dan is de kans op een bevredigende oplossing vele malen groter!

 • mediation doorbreekt een sluimerend conflict (dreigend arbeidsconflict) en voorkomt verdere escalatie
 • mediation versnelt het conflict-proces waarbij de onderliggende issues expliciet ter tafel worden gebracht
 • de touwtjes blijven in handen van partijen zelf
 • er is ruimte voor emoties en creatieve oplossingen
 • gericht op fair play en een win-win resultaat 

Mediation is "Fair play" Open en Transparant en met een Win-Win uitkomst

Mijn werkstijl als mediator

Als deskundig professional geef ik op gestructureerde wijze leiding aan de gesprekken. Ik handel met gevoel voor de verschillende posities en belangen, maar hou de verschillende belangen scherp op tafel. En bied een veilige gesprekscontext met ruimte voor het ventileren van emoties, waarin alles gezegd kan worden, mits dit met respect gebeurd. Ik buig "klachten" om tot "wensen" en concrete vragen. Zo ontstaat een constructief gespreksklimaat.

Overleg met je werkgever

Ik neem zoveel mogelijk uit handen en overleg met je werkgever en of hij / zij bereid is de kosten van de mediation voor zijn/ haar rekening te nemen. Dit leg ik vast in een Mediationovereenkomst.

Werkwijze bij mediation

Een arbeidsconflict kan een behoorlijke impact hebben op je dagelijks leven. En door de stress die dit geeft kan ook je privéleven flink onder druk komen te staan. Logisch dat daarom een deskundige mediator wordt ingeschakeld om de gesprekken met je werkgever in goede banen te leiden. En juist als het spannend wordt en belangen recht tegenover elkaar komen te staan, weet dan dat ik er voor jou ben, net als ten aanzien van de bedrijfsbelangen waar ik jou evenredig begrip voor vraag. Ik spreek jou en je werkgever eerst apart om ieders visie te horen. Als er een goede en "vrijwillige match" is van jullie beiden, dan plannen we een eerste Mediation-gesprek. Onder mijn begeleiding zoeken jullie samen actief naar de meest bevredigende oplossing voor beiden.

Na het eerste mediationgesprek volgen er gemiddeld nog één of twee sessies.

De spelregels bij mediation

 • we bespreken de spelregels van de mediation en mijn rol én wat ik van partijen verwacht
 • ik begeleid het mediationproces, maar partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de overeen te komen besluiten
 • de werkgever betaalt de mediation, maar ik behoud mijn onafhankelijkheid en ik handel naar Win-Win en Fair play
 • de mediationovereenkomst vraagt expliciete “vrijwilligheid” en “vertrouwelijkheid” van beide partijen
 • als mediator ben ik “wisselend” partijdig en ik zorg ervoor dat ieders belang expliciet op tafel blijft en de erkenning krijgt die het verdient
 • en ik help partijen met respectvol onderhandelen tot bevredigende oplossingen


Mediation is “Vertrouwelijk en Vrijwillig" met de bereidheid tot "Wederkerigheid

De resultaten van mediation bij een samenwerkingsprobleem of (dreigend-) arbeidsconflict

 • als we het goed doen en er is van beide kanten een constructieve inzet, dan lossen we het probleem op en ontstaat herstel van de werkrelatie
 • en als het niet anders kan door goed afscheid te nemen en elkaar het beste te wensen
 • maar dan met zo min mogelijk emotionele en morele schade


Heb jij een samenwerkingsprobleem of arbeidsconflict met je werkgever?

Ik bemiddel tussen jou en je werkgever. Mail en we plannen een telefonisch overleg en krijg gratis advies.

Mediation bij samenwerkingsproblemen
Heb jij een samenwerkingsprobleem of arbeidsconflict met je werkgever? Dan bemiddel ik vraag voor je met je werkgever. En start een mediationtraject.