Omgaan met werkdruk

Omgaan met werkdruk

Wat is werkdruk?

Werkdruk hoeft niet per definitie een probleem te zijn, maar kan ook een prettige uitdaging zijn. Zeker in prettige samenwerking, om je competenties optimaal in te kunnen zetten en succes te boeken. Gezonde werkdruk is ook beter dan jezelf vervelen (onderprestatie). Werkdruk wordt ongezond als je het werk niet binnen de gestelde tijd af kunt krijgen en/of niet meer aan de gestelde eisen kunt voldoen. En als er te weinig Reset-tijd is tussen je inspanning en je ontspanning. 

De oorzaken van overbelasting in werk

 • voortdurend geestelijk of lichamelijk moet pieken met onvoldoende pauze en rusttijd 
 • onduidelijke taakomschrijving
 • overwerk en onregelmatige diensten
 • over-gekwalificeerd werk of juist onder-gekwalificeerd werk
 • onevenredig zware verantwoordelijkheden
 • geen invloed en regelmogelijkheden hebben op de uitvoering van je werk 
 • reorganisaties die zorgen voor baanonzekerheid en onzekere toekomst
 • arbeidsconflicten
 • veeleisende / agressieve klanten
 • ingrijpende gebeurtenissen op het werk of thuis ( ongeval, overlijden van een collega, chronische ziekte of overlijden van je partner of kind)
 • moeilijk te combineren (mantelzorg-) taken, thuis en op het werk
 • financiële zorgen, relatieproblemen
 • karaktereigenschappen zoals moeilijk nee kunnen zeggen (sub-assertiviteit, perfectionisme en hoge eisen


De gevolgen van verhoogde werkdruk

chronische werkdruk kan leiden tot werkstress en zorgt voor lichamelijke én psychische klachten

Signalen van lichamelijke aard

 • verhoogde bloeddruk
 • hart-/vaatziekten
 • hoofdpijn ( spanningshoofd, weekend-migraine, zodra je ontspant)
 • hyperventilatie
 • RSI
 • verminderde weerstand. (kwakkelen met je gezondheid)

Signalen van psychische klachten 

 • chronische vermoeidheid
 • slapeloosheid en piekeren
 • somberheid / depressieve klachten
 • overspannenheid / burn-out

Ongezonde copingstrategiën

 • verslaving, gamen, alcohol, softdrug om te kalmeren en te ontspannen
 • eetproblemen, spannings- eetlust vermindering of juist vraatzucht en vetzucht
 • kort lontje tot verbale of fysieke agressie


Hoe word je geholpen?

Ik help je werkstress met je energiebronnen  in evenwicht te brengen

Kennismaking in het intakegesprek

 • in het intakegesprek inventariseren we de oorzaken van jouw werkdruk samen met je privé belasting, je huidige gezondheidstoestand, lichamelijk en psychisch. 
 • we maken afspraken over de (nood-)maatregelen die direct helpen je werkbelasting te verminderen
 • en spreken eerste acties af die op korte termijn al verlichting geven
 • we stellen een coaching-overeenkomst op voor akkoord door je werkgever

Ordening en herstel

 • ik werk gestructureerd en zet samen met jou zaken helder op een rijtje, de strategie en het plannen van acties in de juiste volgorde 
 • en ik ondersteun je in je onderhandeling met je werkgever over de gewenste hulp en maatregelen voor tijdelijke aanpassing van je werktijden en gedeeltelijke of volledige ziekmelding.

Werk oriëntatie en stappenplan

 • vragen als, hoe bevalt je huidige werk en wat zijn je carrièrewensen?
 • Met een MBTI onderzoek krijg je zicht op je persoonlijkheid; kwaliteiten en je geprefereerde werkomstandigheden. 
 • Wat jou motiveert en waar je competenties liggen en waar je voldoening uit haalt.
 • onderhandeling met je werkgever om jouw wensen bespreekbaar te maken.  
 • hierbij ondersteun ik je en heb eventueel overleg met je leidinggevende, HRM en bedrijfsarts 

Afronding van je coaching

 • In de coaching-overeenkomst wordt vaak een tussen of eindevaluatie samen met je leidinggevende gepland 
 • hierin bespreken we jouw vorderingen en je wensen over je taakinhoud en je toekomst binnen of buiten het bedrijf


De resultaten van coaching

 • het coachingstraject is een goed moment om stil te staan bij wie jij nu bent, wat je nog wil en hoe je dit alsnog kunt bereiken.
 • coachingstrajecten hebben dan ook vaak een verhelderend effect op wensen en behoeften ten aanzien van werk en privéleven. 
 • coaching geeft je de mogelijkheid op heroriëntatie van je carrière. Bevalt je huidige baan en zit je op de goede plek? Of ben je toe aan een nieuwe carrièrestap, binnen of buiten het bedrijf.
 • soms zit er een verborgen samenwerkingsprobleem onder jouw ervaren werkdruk. Ik kan dan met jou overwegen om te helpen met een mediationgesprek samen met je werkgever.
 • of je neemt goed afscheid en komt tot een vaststellingsovereenkomst. Dit kan ook met een outplacementtraject. Dan help ik je graag met deze vervolgstappen.

Krijg de regie weer terug over je werk!

En ik breng je in een boeiende ontdekkingstocht over jezelf.

Krijg heldere analyses en praktische tips
hulp bij werkdruk? Ik geef je waardevolle tips zodat jij de regie. over je werk weer terug krijgt, coaching Zoetermeer