Wat zijn de belangrijkste behoeften voor het creëren van veilig gehechte teams?

Wat zijn de belangrijkste behoeften voor het creëren van veilig gehechte teams?

" Werk is een cruciaal levensdomein voor ons welbevinden”.


Wat zijn de belangrijkste behoeften voor het creëren van veilig gehechte teams?

  • Erbij horen. 
  • Collegialiteit. Gezelligheid, humor en sociale ontspanning, je persoonlijke verhalen kunnen delen, Op elkaar kunnen rekenen, wat voor een ander over hebben en elkaar willen helpen.
  • Gevoel van competentie. Ik kan voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen en kan mijn taken goed uitvoeren.
  • Autonomie / vrijheid met verantwoordelijkheid. Een takenpakket waarvoor je een mandaat / de bevoegdheden ( en het vertrouwen) hebt. Welke je zonder controle en geheel zelfstandig uitvoert. En meest ideaal is wanneer deze uit te voeren is op een voor jou geschikt moment en plaats ( ook thuiswerken met aangepaste tijden met ruimte voor de zorg voor de kinderen) Autonomie blijkt een belangrijk satisfactie-factor voor het welbevinden van medewerkers op lange termijn.
  • Invloed kunnen  hebben op beleidsvorming. Betrokken worden en een bijdrage leveren aan de visie ontwikkeling van het bedrijf en besluitvorming.
  • Voorspelbaarheid en consistent beleid. Mensen betrekken bij veranderingen en tijdig informeren. De manager die doet wat hij/zij belooft, je serieus neemt en je mening op prijs stelt. En uitnodigend is om een positieve bijdrage te leveren.
  • Betrouwbaarheid. Openheid en eerlijkheid géén gemanipuleer en politieke spelletjes maar met open vizier elkaar direct aanspreken als dit nodig is.
  • Veiligheid. Vertrouwd worden en geholpen en opgevangen worden als dat nodig is.
  • En wellicht de belangrijkste.......Veilige hechting in teams zorgt voor "Identiteitsbeleving".

“Ik werk (samen)… dus ik ben”.

“Hechting” hét nieuwe Leitmotief voor de rechtgeaarde People manager.

Begrijp je als manager / ondernemer het belang van " Veilige Hechting" dan krijg je zelf meer plezier in managen en tref je gelukkige medewerkers die goed werk leveren en een fijne teamgeest creëren. Het is géén trucje maar een “ zijn”. Als je deze overtuigingen ten volle verinnerlijkt in je persoonlijke waarden en overtuigingen, dan ben je goed op weg naar een “Authentieke manager” die kan sturen op " Veilige hechting".


Nieuwsgierig geworden?

Bel eens voor overleg of voor een teampresentatie.

Leen Bokhorst, systeemtherapeut en bedrijfscoach.

www. Perspectief-Zoetermeer.nl

06-20144184

Alleen door "Verbinding" willen medewerkers zich Identificeren en binden aan jouw bedrijf.