Start-up van functioneringsgesprekken voor ondernemers MKB nieuwe stijl

Start-up van functioneringsgesprekken voor ondernemers MKB nieuwe stijl

Start nu met functioneringsgesprekken nieuwe stijl!

Ben jij ondernemer met een klein team en wil je starten met functioneringsgesprekken? Overwin de drempel en maak direct een sprong vooruit met functioneringsgesprekken nieuwe stijl. 

Ik bied je graag concrete ondersteuning in een korte en effectieve run. Doe een enerverende leerervaring op en boek tegelijkertijd concrete resultaten met functioneringsgesprekken nieuwe stijl. Ontwikkel een personeelsvisie, leer nieuwe communicatietechnieken en verbeter je bedrijfscultuur. Krijg meer invloed door bewuste houding en de wijze waarop je “ aanwezig” bent. Excelleer in je leiderschapskwaliteiten. 

We maken er een plezierige en effectieve samenwerking van!

Wat kun je in korte tijd in de praktijk leren?  Een Simpele én effectieve methode!  

Ontdek méér dan alleen het voeren van de functioneringsgesprekken. Ontwikkel je bedrijfsvisie en overtuigingskracht. Verbeter je gesprekscompetenties én leer effectieve bejegening met glasheldere boodschappen.

De prestaties van je medewerkers zijn de spiegel van jouw leiderschapskwaliteiten

Wat is er nieuw?

De kern van het functioneringsgesprek nieuwe stijl gaat over een mentaliteitsverandering in het managen van mensen. Een nieuwe visie op faciliterend en positief appreciërend leiderschap. Hoe kijk jij tegen je medewerkers aan? Wat is je mensbeeld? Waarom doe je het zoals je het doet? Waar kan het beter? Ik neem je graag mee in een ontspannen leerervaring en krijg nieuwe psychologische inzichten. Creëer de ideale randvoorwaarden waarop jouw medewerkers hun beste competenties en zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. Leer de juiste vragen stellen zodat je goed aansluit bij de wensen en behoeften van je medewerkers. en stimuleer zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en loyaliteit in samenwerkingsprocessen. Zodat het werkplezier van binnenuit gestimuleerd wordt.

Het starters-pakket

  • maatwerk passend bij jouw bedrijf en het type medewerkers
  • we formuleren samen de gewenste competenties en bereiden het evaluatie-interview voor
  • na ieder gesprek bespreken we kort de dynamiek van het gesprek en de psychologische aspecten en geef ik feed-back en tips over hoe je nog sterker kunt communiceren 
  • hoe je regie houdt in het gesprek en belangrijke onderwerpen op tafel houdt en medewerkers mede-verantwoordelijk stelt voor de uitvoering van hun taken
  • krijg toenemen zelfvertrouwen waardoor je doelgericht het volgende gesprek in gaat
  • we werken intensief samen en zorgen dat de gesprekken in positieve en ontspannen sfeer verlopen
  • met de lunch neem ik je mee buiten het bedrijf voor een ontspannen evaluatie
  • zodat je  positief de middaggesprekken in gaat

Voorbereiding van de gesprekken

Na onze voorbereiding kom je beslagen ten ijs in de gesprekken. Ik geef uitleg over communicatietechnieken en help concreet met de juiste gespreksstructuur en houding.

Gespreksvaardigheden 

Leer om weerstanden te onderzoeken en om deze psychologische blokkades weg te nemen. Ontdek de kracht van meta-communiceren. Ontwikkel een cultuur van open en directe respectvolle feedback. Wees zuinig met uitspraken maar stel de juiste vragen en krijg de belangrijkste beweegredenen boven tafel. Stimuleer het gewenste gedrag door verwachtingen duidelijk te communiceren. Leer doelgericht en gedoceerd aandacht geven aan individuele medewerkers.

Positief appreciërende houding

Leer op respectvolle en motiverende wijze verbeterpunten te bespreken en tot concrete afspraken te komen en een evaluatiemoment optimaal te benutten.

Doseer de beste balans tussen veiligheid en stimulans

Ontwikkel de juiste attitude én gespreksvaardigheden en krijg meer durf én plezier in het aanspreken van jouw mensen. (Lees de eerdere posts)

De resultaten

De effecten op de medewerkers

Door de ontwikkeling van een constructief en positief appreciërende gespreksstijl voelen medewerkers zich gezien en gewaardeerd. Dit verbetert de motivatie en competenties en versterkt de loyaliteit tot betrouwbare samenwerking.

De effecten op je managementstijl

je hebt een duidelijke visie ontwikkelt op het managen van jouw medewerkers. Je bent in staat om een goed evenwicht te vinden tussen zakelijkheid en relatiegerichtheid. En je bent bewust en doelgericht en ontwikkelt een zelfbewuste en authentieke houding. Je groeit in je rol van manager en ontwikkelt een ontspannen en natuurlijke leiderschapsstijl.

Perspectief vertaalt psychologische inzichten in bruikbare ideeën voor het bedrijfsleven

Geïnteresseerd geraakt?

Neem dan contact op voor overleg en we bespreken de passende mogelijkheden voor jouw bedrijf.

Ja, Ik wil graag overleg.