Hechting de “Blueprint” voor optimale samenwerkingsrelaties

Hechting de “Blueprint” voor optimale samenwerkingsrelaties

Wat zijn de belangrijkste behoeften voor het creëren van veilig gehechte teams?

  • Erbij horen. 
  • Collegialiteit. Gezelligheid, humor en sociale ontspanning, je persoonlijke verhalen kunnen delen, Op elkaar kunnen rekenen, wat voor een ander over hebben en elkaar willen helpen.
  • Gevoel van competentie. Ik kan voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen en kan mijn taken goed uitvoeren.
  • Autonomie / vrijheid met verantwoordelijkheid. Een takenpakket waarvoor je een mandaat / de bevoegdheden ( en het vertrouwen) hebt. Welke je zonder controle en geheel zelfstandig uitvoert. En meest ideaal is wanneer deze uit te voeren is op een voor jou geschikt moment en plaats ( ook thuiswerken met aangepaste tijden met ruimte voor de zorg voor de kinderen) Autonomie blijkt een belangrijk satisfactie-factor voor het welbevinden van medewerkers op lange termijn.
  • Invloed op beleidsvorming. Betrokken worden en een bijdrage kunnen leveren aan de visie ontwikkeling van het bedrijf en de besluitvorming.
  • Voorspelbaarheid en consistent beleid. Mensen betrekken bij veranderingen en tijdig informeren. De manager die doet wat hij/zij belooft, je serieus neemt en je mening op prijs stelt. En uitnodigend is om een positieve bijdrage te leveren.
  • Betrouwbaarheid. Openheid en eerlijkheid géén gemanipuleer en politieke spelletjes maar met open vizier elkaar direct aanspreken als dit nodig is.
  • Veiligheid. Vertrouwd worden en geholpen en opgevangen worden als dat nodig is.
  • En wellicht de belangrijkste.......

Veilige hechting in teams zorgt voor "Identiteitsbeleving".

“Ik werk (samen)… dus ik ben”. 

Alleen door dit gevoel van "Verbondenheid" willen medewerkers zich "Identificeren" en "Verbinden" met jouw bedrijf.

Naast ons privéleven is Werk hét cruciale levensdomein voor ons welbevinden.

“Hechting” hét nieuwe Leitmotief voor de rechtgeaarde People manager.

Begrijp je als manager / ondernemer het belang van " Veilige Hechting" dan krijg je zelf meer plezier in managen en tref je gelukkige medewerkers die goed werk leveren en een fijne teamgeest creëren. Het is niet een trucje maar een “ zijn”. Als je deze overtuigingen ten volle verinnerlijkt in je persoonlijke waarden en overtuigingen, dan ben je goed op weg naar een “Authentieke manager” die kan sturen op " Veilige hechting".

Nieuwsgierig geworden?

Bel eens voor een teampresentatie.

Leen Bokhorst, systeemtherapie in bedrijven.

www. Perspectief-Zoetermeer.nl

06-20144184