Behandeling/ coaching bij Burn-out klachten

Behandeling/ coaching bij Burn-out klachten

Een burn-out is vaak een harde maar zinvolle leerervaring voor het verdere leven

Een burn-out is vaak een harde maar zinvolle leerervaring voor het verdere leven. En soms heeft iemand de burn-out totaal niet aan zien komen.

Het goede nieuws!

  • de meeste mensen komen er weer bovenop
  • je leert jezelf echt beter kennen
  • je herontdekt waar het leven echt om gaat
  • deze ontdekkingen leiden vaak tot fundamentele levensbesluiten die gelukkiger en gezonder maken

Het fasen-model

“Vanaf behandeling via coaching naar persoonlijke groei”.
Eerst ga ik je van je ergste klachten afhelpen. En zodra je weer kunt ontspannen en je concentratie zich herstelt gaan we onderzoeken wat de oorzaken zijn waardoor het zo ver heeft kunnen komen. En met de kennis die je over jezelf (karakter), je werkomstandigheden en je privéomstandigheden (steun en ballast) opdoet tijdens onze gesprekken, kun je keuzes maken in je leven op alle gebieden. Hierin zit de kracht van het succes van integrale coaching. Dit is de fase van persoonlijke coaching die je nieuwe inzichten kunnen geven en waarin je in alle rust tot (belangrijke) besluiten kunt komen.

De fasen van het proces

Kort samengevat doorlopen we de volgende fasen:

  • vermindering van de klachten (herstelfase)herstel/verbetering van een gezond evenwicht en gezonde leefstijl (balansfase)
  • analyse van de balans werk-privé en je persoonlijke wensen tot verandering (innerlijke conflictfase)
  • besluitvorming en uitwerken van een praktische aanpak (fase van besluit levenskwaliteit)
  • uitvoering (actiefase)
  • evaluatie en afronding (resultaat en bestendigingsfase)
  • mogelijkheid tot coaching/supervisie (fase van persoonlijke groei)

Zo heb je niet alleen je preventieve maatregelen gevonden om terugval te voorkomen maar neem je ook fundamentele stappen om je leven te verbeteren en te groeien.


Wil je eens overleg over burn-out klachten?

Ik denk graag met je mee en geef je de eerste tips.

neem vrijblijvend contact op
heb je vragen bij overspannenheid, burn-out? overleg met een deskundige, ervaren behandelaar en coach voor werkgerelateerde vragen