Samenwerkingsvraagstukken

Samenwerkingsvraagstukken

Knelpunten in samenwerking

“ Ik heb vaak het gevoel dat ik mijn medewerkers dingen uitleg, maar dat ze niet uitgevoerd worden”. “ Vaak erger ik me aan fouten die echt niet nodig zijn”. “ Ik tob met een team met veel onderlinge spanningen en een negatieve houding naar het management, er is altijd gezeik. Hoe kan ik dit beter managen ”. 

Hoe krijg ik mijn mensen de juiste kant op?

Advies bij samenwerkingsvraagstukken

Graag neem ik je voortvarend mee in een gezellige en inspirerende samenwerking die snel verschil maakt. Ik geef concreet advies over de acties die je zelf kunt doen, maar bied als bedrijfscoach praktische ondersteuning en ben aanwezig bij moeilijke gesprekken met je medewerkers. Soms is dit taai en we stuiten vast op weerstanden en ik zal je hierbij voluit steunen in durf en vastberadenheid en in het voeren van een helder gesprek. We gaan goed voorbereid en doelgericht te werk. 

Hoe pakken we een samenwerkingsprobleem aan?

Analyse

 • waarom is het samenwerkingsprobleem een probleem? 
 • voor wie is het een probleem, de gevolgen op je team en de output van prestaties?
 • wat is de geschiedenis van het samenwerkingsprobleem? 
 • waar zit de weerstand? 
 • wat is de samenwerkingscontext en hoe kunnen we deze gunstig beïnvloeden? 
 • hoe kun jij rolmodel zijn en stevige boodschappen geven over wat je van je medewerkers verwacht?

Doelbepaling

 • waar stel je je ambities en welke argumenten wil je duidelijk communiceren? 
 • wat voor bedrijfscultuur wil je maken?
 • hoe passen deze overtuigingen in je klant-doelstelling en hoe breng je deze over in een helder betoog?
 • en wat heb je voor goed nieuws bij verandering? Cq. wat zijn de voordelen voor de samenwerking en hoe kun je toewerken naar een tevreden klant?

Strategie

 • hoe communiceer je helder je doelen?  
 • hoe stuur je bewust op de informele en de formele beïnvloed-momenten? 
 • hoe creëer je gunstige samenwerkingsrandvoorwaarden?  
 • ik geef input op visie- vragen over managen. Zoals; Wat is jouw visie op leiding geven? 
 • gericht op aansturen versus zelfstandigheid stimuleren? 
 • hoe kun je met je houding veiligheid bieden en tegelijkertijd ook uitdaging en verantwoordelijkheid stimuleren? 
 • op welke wijze kun je motivatie een boost geven?

Geplande acties

 • wie wil je spreken? 
 • wat is je doel met dit gesprek? 
 • welke informele en formele overleggen wil je organiseren? 

Procesbegeleiding

 • Ik ben continue aan je zijde en geef telkens input voor de gewenste bijsturing en de volgende acties

Afronding

 • jij bent zelfstandig ondernemer en ik ben er om mezelf zo snel mogelijk overbodig te maken 
 • dus zodra jij succes boekt wordt mijn rol kleiner en blijf stand-by waar je me nodig hebt


Samenwerking zit’m in het maken van verbinding en het creëren van gezamenlijke ambities, ten dienste van de klant

Mijn persoonlijke visie op samenwerkingsvraagstukken

 • ik ga niet voor een gemakkelijke oorzaak en gevolg-redenatie en over wie de “ schuldige” is, maar onderzoek wat nu precies de stagnerende samenwerkingsrelaties zijn. 
 • de geschiedenis van de onderlinge verhoudingen
 • en het probleem achter het samenwerkingsprobleem 
 • ik genereer openheid, wederzijds respect en waardering en zet graag in op motivatie tot verandering en verbinding. 
 • en ik kijk naar het systeem als geheel, Wat zijn de interacties en reactiepatronen? 
 • wat is de heersende cultuur binnen het bedrijf? 
 • hoe reageren mensen op elkaar, welke aannames maken zij en vragen deze correctie?
 • ik breng graag realiteitszin en objectiviteit aan
 • en stimuleer bereidwilligheid tot samenwerking
 • ik hou van creatieve oplossingen met een lach! 
 • zo gaan we samen voor oplossingen in verbeteringen van de samenwerking die meer plezier genereren en voldoening door klantgerichte resultaten 
 • we creëren een gezonde en effectieve samenwerkingscultuur waarin mensen wat voor elkaar over hebben, elkaar helpen én van elkaar willen leren.


De uitkomsten van ondernemers coaching bij samenwerkingsvraagstukken

 • je bent zelfbewust en doelgericht en scoort beter door weloverwogen acties
 • je positieve houding scheelt een hoop machteloosheid en frustratie
 • en je krijgt meer plezier in de omgang met je medewerkers

Wil jij een samenwerkingsvraagstuk beter managen?

Ik denk graag met je mee en geef de eerste bruikbare adviezen

Ik wil graag overleg!
Samenwerkingsvraagstukken zijn taai en vraagt doelgerichtheid, overtuigingskracht