Privé en werk bij ondernemerschap

Hoe blijf je als ondernemer in de juiste werk / privé-balans?

“ Ik ben blij met mijn zaak maar heb mijn lievelingssport voetbal er voor opgegeven. Soms zou ik weer naar een club willen met jongens onder elkaar, maar vaak voel ik me te moe. En daarom ga ik die verplichting maar niet, ik heb al genoeg verplichtingen”.  “Sinds ik mijn eigen bedrijf gestart ben kom ik niet meer zo vaak bij mijn vriendinnen. Zij hebben het ook druk en we hebben inmiddels ook wel eigen werelden. Maar toch mis ik die gezelligheid wel’. “We zijn doordeweeks druk en op zaterdag om de de kinderen naar de sportclubs te brengen. Veel tijd samen hebben we niet”.

Van start-up naar stabiel bedrijf, maar hoe stabiel is het thuisfront?

Bij de start van je bedrijf had je partner nog wel begrip voor je. Vol passie, geloof en motivatie was je dag en nacht met je zaak bezig en zij accepteerde dit. Jouw enthousiasme was toen nog aanstekelijk voor je partner en met een goede taakverdeling leek het toch prima te lopen! Inmiddels kregen jullie kinderen en doorliep je in hoog tempo verschillende levensfasen van vrijgezel, relatie tot ouderschap met opgroeiende kinderen die op zaterdag van de sport gehaald en gebracht moeten worden. Maar dan wil je partner ook graag weer haar carrièrepad volgen en kom je meer onder druk te staan. En als je dan een aantal jaren bezig bent met je eigen bedrijf en je hebt er een hoop financiële zorgen en personeel bij, dan raak je wél gewend aan je succes, maar niet aan je zorgen! Zo kun je je oorspronkelijke drive verliezen en taant je plezier. Dan wordt het tijd om een nieuwe balans te vinden in de volgende fase van je Ondernemerschap, Partnerschap en Ouderschap. 

Dan bied ik je graag een ondernemers-APK.

Ondernemers APK

 • In 1 uur bied ik een inventarisatie van alle relevante facetten van je leven
 • je kunt alleen komen of samen met je partner 
 • we bespreken de historie van je ondernemerschap en jullie onderlinge samenwerking met  werk en gezin
 • de sterke en de zwakke kanten van je ondernemerschap en jullie partner schap en waar jullie werk te doen hebben
 • waar zitten de ontmoedigings- en stressfactoren? En hoe kun je deze ombuigen tot succesfactoren
 • wat motiveert je?Hoe is je huidige ondernemersmentaliteit en die van je partner?
 • Hebben jullie een goede samenwerking en bevredigende taakverdeling?
 • Ik geef jullie advies over verbeterpunten
 • Wat kunnen jullie zelf en waar kan ik jullie hierbij een korte tijd begeleiden?


Gezond ondernemerschap én een blij thuisfront

De resultaten

 • een positieve drive in de bedrijfsactiviteiten
 • persoonlijke groei en zakelijk resultaat
 • goede balans tussen hard werken en ontspanning
 • gezond geestelijk en lichamelijk welbevinden
 • een stabiele partnerrelatie en gezinsevenwicht
 • plezier in ondernemen


Doe een ondernemers-APK

En krijg in 1 uur je persoonlijke analyse en concreet advies

Ik wil overleg over een ondernemers APK