Het nieuwe functioneringsgesprek

Het nieuwe functioneringsgesprek

De huidige functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken staan in HRM land toenemend ter discussie. Maar zij hebben zeker ook hun waarde. Welke aanpak past bij jouw bedrijf?

Kenmerken van het oorspronkelijke functionerings- en beoordelingsgesprek.

 • individuele benadering
 • top down. De baas / manager beoordeelt éénzijdig
 • op het verleden gericht
 • na verloop van tijd een herhaling van vorige jaren

De voordelen

 • begin je als ondernemer dan is de oude aanpak makkelijker 
 • individuele gesprekken blijven nodig bij medewerkers die autonoom en gedetacheerde medewerkers
 • en bij functioneringsproblemen 

De nadelen

 • ieder half jaar weer een gesprek met iedere werknemer is kostbaar
 • zowel de medewerker als de ondernemer ervaren de beoordelingsgesprekken vaak als spannend en je zit “tegenover“elkaar
 • probleem is vaak om concrete feiten te verzamelen (SMART*) om tot een gefundeerde beoordeling te komen
 • de beoordelingsgesprekken zijn top-down. Maar past dit nog wel in de huidige arbeidsmarkt-verhoudingen?
 • de individuele functionering- en beoordelingsgesprekken vervallen na enkele jaren vaak in herhaling en voegen niet zo veel meer toe dan " Het gaat goed zo, vooral zo doorgaan”.

In de huidige arbeidsmarkt is er eerder een verhouding van “wederkerige afhankelijkheid”. Dit vraagt een zorgvuldiger benadering en de juiste gespreksstijl om de goede mensen voor je bedrijf te behouden.

(*SMART = Specific, Measurable, Achievable, Relevant,Time-Oriënted)

Ervaringen in de praktijk

Mijn ervaring met de oude functionering- en beoordeling gespreks-cyclus is dat zowel de ondernemer als de medewerker vaak tegen de gesprekken opzien. Zij ervaren de gesprekken vaak als een verplicht nummertje, waar je niet zoveel mee opschiet. De intro verloopt soms al hakkelend. Waar moet je met het gesprek beginnen? Hoe voer je een zinvol gesprek? De gesprekken verlopen nogal eens in haast en onvoorbereid. Soms letterlijk tussen kartonnen dozen en aan een overvol bureau, met de telefoon die telkens afgaat.... en die zelfs tijdens de gesprekken opgenomen wordt.

Vraag je medewerkers jouw bedrijf te beoordelen!… en vraag eens feedback over jouw persoonlijk functioneren.

Het nieuwe functioneringsgesprek

We schakelen over naar het team-beoordelingsgesprek. Dit doen we semi-gestructureerd; Met een duidelijke intro en gespreksstructuur waarbij iedere medewerker een persoonlijke beoordelingslijst krijgt om diens collega te beoordelen. Deze bestaat uit een concrete gedrag / competentie scorelijst. Tijdens een groepsbeoordeling kunnen soepel discussies ontstaan. De verschillende meningen worden uitgewisseld en ieder krijgt een stem. en de nieuwe gezichtspunten worden worden direct aangewend toe verbetering van de onderlinge communicatie en de samenwerking. Zo kun je sturen op mentaliteitsverandering!

Visie en doelstelling

 • leer een positief waarderende benadering met vertrouwen in de goede intenties en inzet van jouw medewerkers
 • daarin heb jij als ondernemer een voorbeeldfunctie en een stimulerende rol
 • de medewerkers werken dagelijks met elkaar en zien veel meer dan jij in je eentje kunt zien
 • met de onderlinge feedback van de medewerkers ontwikkel je zo een "veilige" en “zelfstandig lerende” organisatie
 • en als het haalbaar is kweek je uiteindelijk  "zelfsturende" teams met een eigen "taakstelling" en groepsautonomie
 • medewerkers geven elkaar open en oprechte verbeterpunten én positieve feedback, waar zij de komende tijd aan gaan werken
 • zo krijgt iedereen de kans zijn / haar kwaliteiten optimaal te ontwikkelen, met steun van de collega's 
 • zo ontstaat een plezierige samenwerking, waarin alles gezegd kan worden met als doel elkaar “vooruit” te helpen
 • de ontwikkeling van een "cultuur van samenwerking" 
 • elkaar helpen en wat voor de ander over hebben (cohesie ++) 
 • zelfstandig werken en verantwoording nemen ( autonomie++).
 • als manager ben je rolmodel bij het geven van positieve en opbouwende feedback ( concreet zijn in het gewenste gedrag en naar de toekomst gericht)

Verbeter de samenwerking en creëer een cultuur van open feedback

Hoe krijg je praktisch advies en concrete ondersteuning?

 • ik help zowel ervaren ondernemers als ondernemers met functioneringsgesprekken willen starten
 • ik neem je vanaf het begin mee in het proces en we werken intensief samen 
 • ik sluit goed aan op de bedrijfssituatie, de werkomstandigheden en het deskundigheidsniveau van de medewerkers
 • we maken schriftelijke informatie en een competentieformulier op maat, zodat dit past bij de eisen van jouw bedrijf
 • we zorgen samen voor een goede voorbereiding van de gesprekken, zodat dit je voldoende houvast en durf geeft 
 • je krijgt hierbij volop ondersteuning in het opstarten en het voeren van de gesprekken 
 • zo groei je spelenderwijs in je rol, ook bij het voeren van lastige gesprekken
 • ik ben een sterke sparringpartner en durf waar confrontaties aan te gaan 
 • deze brengen we samen naar de gewenste afspraken en uitkomsten
 • we maken er ook een prettige activiteit van en werken in ontspannen en geïnspireerde sfeer
 • zo neem ik ondernemers mee met de lunch buiten het bedrijf zodat we even kunnen ontspannen en ideeën op kunnen doen voor de volgende ronde

De resultaten

 • door onze intensieve en inspirerende samenwerking boek je snel voelbaar resultaten 
 • je krijgt meer zelfvertrouwen en durf om zaken tijdig en duidelijk aan te kaarten
 • zodat je de gesprekken na verloop van tijd zelf doelgericht en met zelfvertrouwen kunt voeren
 • je krijgt blijere en gemotiveerdere medewerkers
 • je krijgt met minder inspanning en met méér plezier een betere samenwerking


Verbeter in korte tijd je communicatieve vaardigheden bij de functioneringsgesprekken!

Wil je weten welke aanpak het best bij jouw bedrijf past?

Ik geef je graag advies!

Ja, Ik wil overleg
Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken