HR managers

HR managers

Welkom op mijn site!

Wil je een medewerker verwijzen voor behandeling / coaching?

Dan is de juiste match met de coach van groot belang om het beoogde resultaat te  bereiken. Daarom stel ik me graag aan je voor en geef een korte impressie van mijn werkstijl. Met ruim 30 jaar ervaring ben een allrounder in mijn vak en bied individuele  behandeling / coaching en heb mij gespecialiseerd in de systeemtherapie en samenwerkingsvraagstukken en pas deze toe in bedrijven als bedrijfscoach. Mijn werkstijl is praktisch en oplossingsgericht.

Aanbod

 • individuele behandeling bij psychische klachten 
 • coaching bij (dreigende) uitval 
 • bij werkgerelateerde vragen
 • bij privé omstandigheden. ( mantelzorg, relatie- en gezinsomstandigheden)
 • mediation bij samenwerkingsvraagstukken
 • loopbaanbegeleiding


Goede coaching schept de ideale ruimte tot gezonde keuzen én persoonlijke groei


Mijn persoonlijke visie en werkstijl

 • problemen en conflicten hebben altijd een geschiedenis en een sociale context. (systemische visie)
 • coaching creëert (opnieuw) de ruimte om tot bevrijdende besluiten te komen. En helpt durf te ontwikkelen om tot weloverwogen besluiten te komen en de consequenties hiervan te dragen
 • zo help ik om oude patronen te doorbreken en tot nieuwe keuzen en oplossingen te komen 
 • medewerkers zijn volwassen en zelfstandig opererende mensen die, met de juiste aanwijzingen en aanmoediging, hun problemen zelf op kunnen lossen (competentiegericht)
 • ieder mens heeft een natuurlijke wens tot groei en goede intenties, mits deze op de juiste wijze gezien en gestimuleerd worden (genereren van positieve feedback)
 • crisis is een kans tot groei! Zo onderzoeken we de achterliggende betekenis van de psychische klachten 
 • lastige medewerkers hebben een verhaal en een belangrijke boodschap die (nog) niet verstaan is, probeer deze eerst grondig te begrijpen voordat je al een oordeel hebt (respect en appreciërende grondhouding)
 • spreek elkaar concreet aan op gedrag en kom tot een open dialoog, zodat je elkaar weer optimaal verstaat, dus geen verborgen agenda's, maar transparant en met open vizier
 • problemen zijn altijd circulair en interactioneel en het gaat er om deze herhalende interactiepatronen te doorbreken (systeemvisie)
 • ik help zowel op individueel niveau maar onderzoek ook de bedrijfsfactoren en privé omstandigheden en zo werken we aan de ideale balans tussen deze verschillende levensdomeinen


Wil je collegiaal overleg?

Dan nodig ik je graag uit om "anoniem" een medewerker-situatie aan mij voor te leggen.

Contact voor collegiaal overleg
HRM vragen aan coach zoetermeer? senior coach, coaching zoetermeer