Mediation familiebedrijf

Mediation familiebedrijf

Praktijkvoorbeelden bij een (dreigend) familieconflict

“ Wij werken al jaren in de zaak van onze vader. Maar wij hebben heel andere Ideeën over de bedrijfsvoering, maar hij staat daar totaal niet voor open. Wil jij ons helpen om met hem te praten en tot een oplossing te komen?”  “ Ik werk al jaren met mijn broer en schoonzus samen in de zaak van onze ouders. Bij de groei van ons bedrijf stuiten we steeds vaker op visie verschillen in de bedrijfsvoering. Dit vind ik moeilijk om in mijn eentje met hen te bespreken en daarom wil ik mediation inschakelen”.

Vragen bij overdracht aan de volgende generatie 

“ Mijn zoon en dochter willen de zaak overnemen maar zij hebben nogal verschillende capaciteiten en ambities. Hoe kan ik dit open met hen bespreken en mijn zoon een eerlijke kans geven zich verder te ontwikkelen, zodat zij in de toekomst samen als gelijkwaardige zakenpartners met elkaar kunnen samenwerken?”. 

Het familiebedrijf "For better and for worse.

Nergens is het doorzettingsvermogen en de onderlinge loyaliteit zo sterk als in het familiebedrijf. Als je deze sterke eigenschappen kunt koppelen aan een verstandige bedrijfsvoering, dan heb je wat mij betreft goud in handen! Echter in de dagelijkse bedrijfsvoering is de kans groot dat lang opgekropte irritaties tot een conflict leiden. 

Conflicthantering via Mediation

Lopen jullie vast door verschil van inzichten, over competentieverschillen en passende taakverdeling, of is de sfeer behoorlijk verziekt? Dan kan ik wellicht regelen dat jullie weer naar elkaar luisteren. We praten zodat jullie elkaar beter gaan begrijpen. En ik stuur actief aan op concrete oplossingen en maak afspraken die de onderlinge verhoudingen alsnog doen verbeteren.

Overname van het familiebedrijf door de volgende generatie

Een familiebedrijf heeft een lange geschiedenis en waardoor familieverhoudingen kunnen verschuiven. Soms zijn de capaciteiten van een kind (nog) niet rijp om de zaak over te nemen, of groeit de oudere generatie niet voldoende mee met de markt- en maatschappelijke veranderingen. Zo kunnen rollen te vast roesten en zijn er ( vaak onuitgesproken) verwachtingen waar iemand niet (meer) aan kan of wil voldoen.

Als systeemtherapeut help ik families om deze vastgeroeste patronen te doorbreken en de verschillen in capaciteiten en in behoeften open te bespreken. Dit vraagt veel durf en deskundigheid. En omdat er vaak veel op het spel staat moet je een stevige mediator hebben. Daarom stel ik me graag aan jullie voor. 

Wie is jullie mediator?

Ik ben zelf opgegroeid in een ondernemersfamilie en ook mijn schoonfamilie heeft een familiebedrijf in 3 generaties. Met mijn familie ervaring en mijn deskundigheid als familie-mediator heb ik al heel wat ondernemers met familiebedrijven geholpen. 

Hoe ga ik als mediator te werk?

Op de eerste plaats ben ik “vertrouwenspersoon” en versta ik het belang van bescherming de familiebelangen als van de bedrijfsintegriteit. Zo ga ik zorgvuldig om met de in vertrouwen  gedeelde en privacygevoelige informatie. Zowel ten aanzien van de interne communicatie ( medewerkers) als van de externe communicatie ( concurrenten, samenwerkingspartners, klanten en pers). 

Mijn aanpak.

  • ik start met een oriëntatiegesprek. Daarin bespreken we de geschiedenis van het conflict en de ontstane verhoudingen en we besluiten hoe we op de best mogelijke manieren de mediation kunnen starten 
  • daarna spreek ik de andere betrokken partijen, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om zich vrij te uiten 
  • en tijdens deze 2 gesprekken word gekeken hoe "rijp" ieder is om met elkaar tot een constructief mediation-gesprek te komen
  • ik bied duidelijke regie en een veilig gespreksklimaat. Zo interview ik ieder familielid, terwijl de aanwezigen naar elkaar kunnen luisteren
  • zo worden de emoties constructief in banen geleid 
  • voorwaarde is dat betrokkenen mijn bemiddelingsrol en regie accepteren
  • ik zorg voor een sfeer van wederzijds respect voor ieders gevoelens en gezichtspunten, zodat de fricties helder op tafel komen
  • en als alle betrokkenen bereid zijn een constructieve bijdrage te leveren dan is de kans van slagen gunstig!

Mediation met verstand en gevoel én een gezonde dosis realisme

De resultaten van mediation.

Vanuit mijn ervaring schets ik graag een realistisch beeld van de resultaten. Mediation is hard werken en vraagt van alle betrokkenen de grootste inzet om tot successen te komen. Het is dan ook nooit zomaar een gelopen race. Zaken staan vaak al op scherp op het moment dat ik als mediator betrokken wordt. De resultaten hangen sterk af van de bereidwilligheid van álle betrokkenen. En het beloop is vaak spannend en zeer grillig en kwetsbaar en vraagt veel incasseringsvermogen en wilskracht van alle betrokkenen om tot Win-Win oplossingen te komen. 


Het goede nieuws!

Het goede van mediation is dat pijnpunten open en grondig besproken worden en de onderlinge verhoudingen glashelder worden. Dit kan ook consequenties hebben voor de onderlinge verhoudingen. Zo gebeurt het dat posities, rollen en taken (grondig) herzien moeten worden. Dit kan met een zachte landing, door een stap terug te doen met de ontstane ruimte tot overname door de volgende generatie of tot afscheid nemen, met de inzet om het in de familiekring nog zo veel mogelijk heel te houden.

De geschiedenis zal onvermijdelijk zijn beloop krijgen met pijn maar ook met veel vreugde en nieuwe kansen. Mediation kan ruimte geven aan hernieuwd werkplezier in verbetering in de onderlinge samenwerking, met behoud van goede familieverhoudingen.

Wil je overleg over jouw familiebedrijf?

Overleg vrijblijvend en ik kan direct zeggen wat ik voor jullie kan doen.

Direct mediation voor jullie familiebedrijf
Wil je hulp bij een meningsverschil of samenwerkingsprobleem in je familiebedrijf?  Ik bied familie mediation. Overleg is altijd vrijblijvend mogelijk.