Geschreven door Leen Bokhorst, Psychologische diensten voor particulieren en bedrijven : behandelaar coach, relatietherapeut, familiebemiddelaar, mediator

Scheiding en nieuw gezin vormen

Wanneer heb je hulp nodig?

  • Als het je maar niet lukt om geschillen tijdens en na de scheiding met je ex-partner op te lossen.
  • Als er een onduidelijke opvoedingssituatie op twee adressen ontstaat en kinderen in loyaliteitsconflict raken, tussen ouders in.
  • Als kinderen gedragsproblemen, schoolverzuim, middelengebruik, angst en stemmingsklachten, of lichamelijke klachten ontwikkelen, waarvan u vermoedt dat deze problemen verband houden met de scheiding of de nieuwe gezinssituatie.


Gezinstherapie bij:


Scheiding

Bij scheiding worden ouders en kinderen geholpen om de situatie en alle veranderingen en de gevoelens die er onvermijdelijk bij horen onder ogen te zien. Dit is de bodem waarop gebouwd kan worden aan een nieuwe toekomst. Gescheiden ouders worden geholpen om te handelen in het belang van de kinderen, met wederzijds respect en begrip voor ieders persoonlijke frustraties. De kinderen krijgen een belangrijke stem in wat zij nodig denken te hebben om verder te gaan met hun ontwikkeling.
We praten desgewenst in verschillende samenstellingen. Zo kunnen kinderen apart gesproken worden om de persoonlijke problemen en gerezen behoeften duidelijk te krijgen, of direct met ouders erbij. Eventueel eerst met de ene ouder en dan weer met de andere ouder, waarna ik ouders spreek om tot een betere afstemming te komen over de opvoeding. Wederzijdse erkenning en begrip zijn hierbij van grote helende werking.


Nieuw samengesteld gezin

Met een nieuw samengesteld gezin is er altijd een geschiedenis van scheiding of overlijden. Verder zijn er voor ieder gezinslid onvermijdelijke en veel veranderingen in het dagelijks leven waar kinderen en ouders vaak niet voor gekozen hebben, zoals verhuizing, een andere school, achteruitgang van de huisvesting en de financiële positie. We hebben aandacht voor hoe ieder al deze veranderingen opgevangen heeft en nemen aandacht voor ieders pijn en frustraties hierover.
Kinderen hechten aan vaste gebruiken en gewoonten. Daarom kijken we naar vertrouwde rituelen en gewoonten vanuit het oude gezin en hoe deze opnieuw in ere hersteld kunnen worden, of we vinden nieuwe vormen.
 

>> Ik nodig jullie van harte uit voor een gesprek in mijn praktijk in Zoetermeer. Bel 06-20 144 184 of stuur een mail

 

Ga naar home

Ga naar de algemene pagina over relatietherapie