Geschreven door Leen Bokhorst, Psychologische diensten voor particulieren en bedrijven : behandelaar coach, relatietherapeut, familiebemiddelaar, mediator

Trauma , PTSS

Wanneer ontwikkel je een Post Traumatisch Stress Syndroom?

 • je bent op je werk of in je privéleven plots geconfronteerd met een levensbedreigende situatie ( overval, inbraak, ernstig ongeval, beangstigende ziekenhuiservaring enz) of als je slacthtoffer wordt van ernstige overschrijding van je persoonlijke integriteit ( aanranding, verkrachting gedwongen worden in handelingen die je niet wilt, bij dwang in een relatie enz.) 
 • Als professional ( politie, ambulancepersoneel, brandweer) kun je ( een opstapeling van) truama's opdoen en ontregelt raken in je functioneren op je werk en privé.
 • door deze traumatische ervaring ben je emotioneel extreem uit balans.
 • je reageert met spanningsklachten en je voelt je hierdoor belemmert in je dagelijks functioneren.


Veel voorkomende stressreacties.

We spreken allereerst van een Posttraumatische Stressreactie. Deze klachten kunnen van voorbijgaande aard zijn en gaan met een goede begeleiding gericht op herstel van je dagelijks leven en aandacht voor je emoties mogelijk in een paar weken tijd weer over. 

 • verhoogde spanning, nervositeit, concentratieproblemen, prikkelbaarheid, schrikreacties en verhoogde waakzaamheid, slaapstoornissen, nachtmerries over het trauma, en flashbacks. Dit zijn beelden die zich aan je opdringen alsof de gebeurtenis opnieuw plaats vindt.
 • je doet (vaak ongemerkt) pogingen om deze herinneringen en vergelijkbare situaties te vermijden
 • lichamelijke stressreacties als buikpijn en misselijkheid en verminderde eetlust, hartkloppingen, hyperventilatieaanvallen.
 • Je kunt ook verslaving ontwikkelen om de spanning te onderdrukken of juist jezelf nog verder in de problemen brtengen als je snel agressief reageert. Terwijl dit gedrag niet bij je gebruikelijke levensstijl past,.

Maar als je klachten langer dan 2 weken aanhouden, dan heb je mogelijk een PTSS.
 


Hoe word je geholpen?

 

 • streven is binnen 24uur ambulante opvang.
 • allereerst wordt je door de ergste crisis heen geholpen.
 • je komt samen met iemand waarbij je op je gemak voelt.
 • je wordt geholpen met de eerste klachten zoals herstel van je slaappatroon en gezonde dagelijkse activiteiten die de stress verminderen.
 • en herstel van veiligheid.
 • we betrekken de voor jou belangrijke mensen.
 • Alles gericht op herstel van je levensritme en van je emotionele balans.

 

Hulp direct na het trauma.

 • je wordt met voorrang geholpen als het enigszins kan binnen 24 uur, eventueel s'avonds en in het weekend.
 • je komt zo mogelijk direct met een vertrouwenspersoon uit je eigen netwerk voor steun.
 • ik inventariseer je klachten en direct met passende interventies, gericht op je dagelijks functioneren, zoals zorg voor voldoende rust en ontspannende activiteit, structuur en afleiding.
 • je krijgt voorlichting over wat normale reacties zijn, hoe een levenscrisis werkt en we komen tot instructies, hoe je met de stressreacties om kunt gaan
 • zo boren we de kracht en hulpbronnen van jezelf en mensen uit je directe omgeving en maken een noodplan voor de komende 24 uur en de komende dagen.
 • je wordt geholpen om je ervaringen verder te verwerken.

 

De behandeling van PTSS.

Behandelmethode. (evidenced based)

Ik behandel volgens de BEPP methode (Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS).

Deze behandeling is in 1980 ontwikkelt voor de Nederlandse politie, door Dr.Gersons evidence based met een hoog succespercentage.

 

Wat is het verschil met EMDR.

Ook EMDR is inmiddels bewezen effectief.  Echter de BEPP-behandeling richt zich op een dieper bewust proces van psychodynamische verwerking. Hierdoor vermindert niet alleen de emotionele lijdensdruk, maar grijpt deze behandeling dieper in op de existentiële verwerking en betekenisgeving van het trauma. Zo krijgt het trauma opnieuw betekenis en wordt met aandacht geintegreerd in je persoonlijke levensgeschiedenis. BEPP is een effectief berwezen procesbehandeling met als uitkomst een nieuw en realistisch toekomstperspectief waarin men “ wijzer” verder kan.

 

De BEPP-behandeling bestaat uit:

 • Psychoëducatie ( verklaringsmodel over de logica van de symptomen, hoe onze hersenen reageren, gebruikelijke compingmechanismen. Uitleg over de instandhoudende cirkel van vermijding. Motiverende uitleg over de behandelaanpak, zodat deze voorspelbaar en gecontroleerbaar blijft voor de client. En deze maximale controle houdt over het behandelproces. Waardoor maximale hoop, vertrouwen en veiligheid en grip ontstaat bij de cliënt, tijdens het behandelproces.
 • Betrokkenheid bij en aanwezigheid van de partner of belangrijke steunfiguur bij de behandeling.
 • Imaginaire Exposure (IE). Dit zijn verwerkingssessies waarin gestart wordt met een ontspanningsoefening ( techniek van Jacobsen met aanspannen en ontspannen. Dit geeft grip op eigen lichaam).
 • Tijdens de IE worden beelden van het trauma actief opgeroepen en wordt nadrukkelijk stil gestaan bij zg. “Hotspots” . dit zijn evidente momenten van de traumatische ervaring die geladen zijn met emoties. Het streven is catharsis waarin vaak verdriet of woede los komt. Dit is precies het verwerkende element van de behandeling. Per sessie wordt telkens een hotspot verwerkt.
 • Hierbij maken we gebruik van Memorabia. Dit zijn voorwerpen met symbolische betekenis aan het trauma en hebben tot doel makkelijker naar de emoties te kunnen gaan en weer houvast en troost te vinden.
 • Zo worden in een aantal sessies de belangrijkste sleutelervaringen verwerkt. Dit uit zich dan in ontspanning en innerlijke kalmte en berusting.
 • In de lopende brief schrijft de clënt de persoonlijke ervaringen als deel van de cognitieve verdieping en existentiele betekenisgeving. De cliënt wordt geholpen een nieuw en gedifferentieerd zelfbeeld en realistisch wereldbeeld te vormen.
 • De brief schrijven naar een dader, overheidsinstantie enz om zo woede te kanaliseren en te verwerken.
 • Afscheidstitueel samen met betrokken partner of belangrijke ander. Om het trauma achter te laten en om verder te kunnen gaan.
 • Afscheid.

 

 

>> Neem gerust contact op voor overleg en uitleg over de behandeling.  Bel 06-20 144 184 of stuur een mail

 

Ga naar home

Ga naar de algemene pagina over individuele therapie